Forskare: Bra för ettåring att gå i förskola

Linnea Bergman/TT

Publicerad 2023-05-11

Att börja förskolan i tidig ålder påverkar inte barns utveckling negativt. Åtminstone inte i länder med god barnomsorg, visar en ny studie.

– Det är ett positivt meddelande till föräldrar, säger Jonas Jessen, en av forskarna bakom studien.

I Sverige kan barn börja förskolan tidigast när de fyller ett år. Men en del föräldrar är oroliga över att låta sina barn börja förskolan tidigt. Det säger Jonas Jessen som är postdoktor vid Institute of Labor Economics (IZA) i Bonn och en av författarna bakom en ny studie från Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS).

– Vid tolv månaders ålder är barnen fortfarande ganska små, ibland kan de inte gå. Vi kan ge ett positivt meddelande till föräldrarna, att de inte behöver oroa sig för barnet och dess utveckling, säger han.

I rapporten har forskarna gått igenom tidigare forskning från en rad länder där barn som har börjat förskolan tidigt jämförts med barn som har stannat hemma längre med sina föräldrar.

Och en tidig förskolestart behöver inte vara negativ för barnets utveckling, visar studien. I vissa fall kan det i stället vara tvärtom.

Välgörande

Under barnets första sex månader såg forskarna att det var gynnsamt för dess utveckling att vara hemma med en förälder. Det kunde ge effekter på skolprestationer, hälsomått och till och med i arbetslivet längre fram i livet.

Men efter ungefär sex månader hittade forskarna inte längre belägg för att barns utveckling gynnades av en längre föräldraledighet, om det samtidigt fanns en god barnomsorg i landet.

Det finns dock lite forskning på effekterna av att börja förskola redan vid sex månaders ålder, betonar Jonas Jessen.

– Men om barnomsorgen är av god kvalité och barn går från 12 månaders ålder, då kan det vara välgörande för dem. Men vi kan inte säga med säkerhet vad som händer vid en yngre ålder, säger han.

Utvecklades socialt

Barnomsorg av god kvalité kan bidra till att öka alla barns sociala förmåga och jämna ut skillnaderna mellan barns förutsättningar, enligt forskarna.

Den grupp som gynnas mest av att börja förskola tidigt är barn från socialt utsatta hem, visar studien. Barn till invandrarföräldrar som började förskola tidigt gynnades inte bara i sin språkutveckling.

– De tenderade även att till exempel ha bättre sociala färdigheter. Eftersom det är ett område där barnomsorg är väldigt värdefull, där barn lär sig att interagera med andra barn, säger Jessen.

Fokus på kvalitetstid

Forskarna såg även att föräldrar som hade små barn i förskolan tenderade att kompensera för det under den tid som de träffade sina barn.

Barnen fick då möjlighet att träna sina sociala färdigheter på förskolan men fick också kvalitetstid med föräldrarna.

– Föräldrarna ville verkligen göra de timmarna de tillbringade tillsammans med barnen värdefulla, genom att till exempel läsa eller leka mer med barnen, säger Jessen.

I OECD-länderna går 36 procent av barnen mellan noll och två år i någon form av barnomsorg.

Rättad: I en tidigare version fanns ett fel i grafiken.

Följ ämnen i artikeln