SD om Naturvårdsverkets generaldirektör: ”Följer arbetet noga”

Publicerad 2023-04-11

Sverigedemokraternas miljö- och klimatpolitisk talesperson Martin Kinnunen.

Sverigedemokraterna anser sig ha inflytande över vilka generaldirektörer som ska leda Sveriges myndigheter.

Nu detaljstuderar partiet Naturvårdsverket – en myndighet som i många avseenden går tvärt emot SD:s politik.

– Det är många som har synpunkter på Naturvårdsverkets arbete, säger Martin Kinnunen (SD), klimatpolitisk talesperson.

Sverigedemokraterna har under året riktat kritik mot en rad myndigheter, bland annat polisen där man krävt rikspolischefens avgång. Kravet har öppnat upp en diskussion om hur mycket makt partiet har i tillsättandet av generaldirektörer.

Klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen säger att SD noga följer hur de stora myndigheterna bedriver sitt arbete. Han tar som exempel Naturvårdsverket, en tung myndighet inom miljö och klimat.

– Naturvårdsverkets generaldirektör är en intressant rekryteringsprocess. Det är intressant att titta på till exempel om de klarar att uppfylla sitt uppdrag i regleringsbrevet, säger Kinnunen.

Han syftar på ett arbete med att definiera hur mycket skyddad skog Sverige ska ha jämfört med andra länder. SD anser att Sverige skyddar för mycket skog.

Naturvårdsverket överklagar ofta

Generaldirektören Björn Risinger.

Ett annat område är tillståndsprocesser, där SD vill lätta upp nuvarande regler.

– Det kan handla om företag som vill ha tillstånd att bruka mark på olika sätt. Naturvårdsverket överklagar ofta processer, alltifrån Cementa till andra företag som på olika sätt vill bedriva verksamheter.

Kinnunen understryker att han i dagsläget inte har något avgångskrav på generaldirektören Björn Risinger.

Diskuterar ni det här i partiet?

– Ja, hur Naturvårdsverket fungerar och leds har en central betydelse för Sveriges miljöpolitik. Vi har inget avgångskrav men det blir en intressant fråga att återkomma till när det ska förordnas en generaldirektör, en befintlig eller en ny.

SD detaljstuderar Naturvårdsverket.

SD ska godkänna generaldirektörer

Regeringen och Sverigedemokraterna har under vintern gett uttryck för olika uppfattningar om vem som har makt över vilka generaldirektörer som ska tillsättas. Justitieminister Gunnar Strömmer slog fast att makten ligger hos regeringen. SD anser att deras godkännande krävs för att regeringen ska kunna gå vidare med tillsättningsprocessen.

En Moderatkälla med god insyn i frågan ger SD delvis rätt. Enligt källan har SD möjlighet att påverka utnämningen av generaldirektörer när ett förordnande går ut.

– Regeringen bestämmer om generaldirektörer. Om ett förordnande går ut får SD:s tjänstemän på samordningskansliet godkänna namnet, säger källan.

Aftonbladet har sökt Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger om han vill sitta kvar när förordnandet löper ut. Pressavdelningen meddelar att han är på semester till nästa måndag.