Morgan Johansson: ”En enorm tragedi”

Publicerad 2022-06-23

338 kvinnor har dödats av en man de haft en relation med de senaste 22 åren, visar Aftonbladets mångåriga granskning.

Trots att problemet med mäns våld mot kvinnor lyfts politiskt är antalet mord relativt konstant – 16 kvinnor i snitt dödas av en partner varje år.

– Under många år togs inte de här brotten på tillräckligt stort allvar, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Dödade kvinnor – samlingssida

Aftonbladets pågående granskning Dödade kvinnor visar att 338 kvinnor mellan åren 2000–2021 dödats av en man de har eller haft en kärleksrelation till.

– Bakom varje dåd döljer sig en enorm tragedi. Dessutom finns det ett väldigt stort mörkertal – för det här är ju siffrorna som leder till ett dödsfall, sedan har vi tiotusentals och åter tiotusentals kvinnor som lever i en relation där de trycks ner och utsätts för våld dagligdags. Det är ett stort samhällsproblem, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Förra sommaren presenterade dåvarande regeringen ett 40-punktsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Sedan dess har ett flertal åtgärder genomförts, bland annat skärpta straff vid överträdelser av kontaktförbud samt vid kvinnofridskränkning.

Enligt Morgan Johansson är lagen som kom förra sommaren om barnfridsbrott, som innebär att det är straffbart att låta barn bli vittne till våld mot närstående, en av de viktigaste åtgärderna regeringen genomfört när det gäller mäns dödliga våld mot kvinnor.

– Det har öppnat upp nya verktyg för rättsväsendet att ingripa tidigare, dels att kunna få vittnesmål från barnen på ett annat sätt och sedan att kunna döma de här gärningsmännen i ett tidigare skede, säger Johansson.

Men trots att frågan om mäns våld mot kvinnor varit på den politiska agendan och trots att både allmänhet och politiker uppmärksammar det strukturella våldet är antalet kvinnor som dödas av en man de haft en relation med ganska konstant: I snitt 16 kvinnor om året.

Varför minskar inte den siffran?

– Det är svårt att svara på rent generellt. Under många år togs inte de här brotten på tillräckligt stort allvar. Det gick för långt innan samhället ingrep. Vi har sett till när vi byggt ut polisresurserna att också anställa fler utredare på de här brotten, säger Johansson.

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) vill se mer diskussioner om mansrollen och hur pojkar uppfostras.
Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) vill se mer diskussioner om mansrollen och hur pojkar uppfostras.

Ni har haft makten i många år – kunde ni ha agerat mer kraftfullt tidigare?

– Det finns alltid saker man kan göra bättre och mer utav men många av reformerna på det här området har drivits fram av socialdemokrater. Det var vi som drev fram kvinnofridslagstiftningen för 20 år sedan och kraftigt fick upp straffnivåerna och vi drev fram samtyckeslagstiftningen som också har varit en viktig förebyggande effekt.

Uppenbarligen är det mer som behövs för att stoppa mäns våld mot kvinnor?

– Det är två saker jag tänker på: Fortsätt att förstärka de polisiära resurserna så att man kan utreda de här brotten, vi gör en stor expansion av polisen, vi har nu fler poliser än någonsin. Och vi har särskilda uppdrag till både polisen och åklagare att de här brotten ska prioriteras det är oerhört viktigt. Det andra är att vi driver hem det här 40-punktsprogrammet punkt för punkt. En sådan reform jag verkligen ser fram emot att driva genom är förändrade regler när det gäller umgänge. Jag har sett alldeles för många exempel där kvinnor hotas av sina män och att de helt enkelt måste leva gömda i skyddade boenden och sedan är det en domstol som kommer på att den våldsamme mannen ska få utkräva umgänge med barnen, med pappan.

Morgan Johansson tycker att det dessutom behövs en bredare samhällsdiskussion om mäns strukturella våld mot kvinnor.

– Vi måste tillbaka till en diskussion om hur vi förändrar mansrollen och det är ett förändringsarbete som männen själva måste initiera. Och vi måste fundera på hur vi uppfostrar våra pojkar.

LÄS VIDARE