Regeringen går vidare med Cementa-undantag: "Extraordinär situation"

Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland – trots Lagrådets utlåtande.

Det meddelar regeringen på en pressträff.

– Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Regeringen går vidare till riksdagen med en proposition till undantagslag för att Cementa ska kunna fortsätta bryta kalk på Gotland ytterligare en tid.

Det meddelar näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff.

– Arbetet har varit inriktat på att minska allvarliga samhällskonsekvenser samt säkra tillförseln av cement i Sverige, säger Ibrahim Baylan.

– Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen, säger han också.

Går emot grundlagen

Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland går ut den 31 oktober. Nu beslutar regeringen alltså om att förlänga tillståndet, trots att Lagrådet tidigare sågat förlagan till propositionen.

Lagrådet ansåg att regeringens tidigare förslag kan skada tilltron till det svenska rättsystemet. Detta eftersom det kan ses som ett sätt att ändra ett domstolsbeslut i ett enskilt fall, vilket går emot grundlagen.

– Lagrådets kritik mot de här förslagen är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på, säger Ibrahim Baylan.

Han betonar att det är en mycket komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation.

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) säger att det gjorts justeringar i propositionen med hänsyn till Lagrådets utlåtande.

– Det jag vill vara tydlig med är att förslaget har justerats. Det har gjorts förändringar.

För att minska sårbarheten kommer det att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter, säger han också.

– Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd, säger Bolund.

Bakgrund: Domstolen avvisade ansökan

Domstolen avvisade den 6 juli i år Cementas ansökan om att förlänga tillståndet att bryta kalk på Gotland. Detta eftersom den miljökonsekvensbeskrivning företaget hade lämnat in inte, enligt domstolen, höll måttet.

Ansökan avsåg att få fortsätta och utöka brytningen av kalk i Slite i 20 år till, efter den 31 oktober i år.

Det förslag regeringen ska gå vidare med innebär tillfälliga ändringar i miljöbalken för att bolaget ska kunna fortsätta bryta sten, som ännu inte har brutits, inom ramen för det nuvarande tillståndet, skriver TT.

Publisert:

LÄS VIDARE