Operatörer: Så mycket kostar internet-lagarna

”Hundratals kronor i kostnader för hushållen”

Införandet av Trafikdatalagen, FRA-lagen och Ipred-lagen kan komma att kosta konsumenterna hundratals kronor.

Det skriver branschorganisationen It- och telekomföretagen i en rapport.

– Det blir högre kostnader och i värsta fall sämre tjänster, säger Nils Weidstam, projektledare vid It- och telekomföretagen.

Men enligt regeringskansliet är kostnaderna för de nya lagarna mycket lägre.

Den 1 april trädde den så kallade Ipred-lagen i kraft, och den 1 december i år beräknas den nya FRA-lagen träda i kraft. Samtidigt skissar regeringen nu på den så kallade Trafikdatalagen, eller Datalagringslagen, som ska tvinga internetoperatörer att lagra uppgifter om bland annat privatpersoners internettrafik.

De nya lagarna innebär ökade kostnader i mångmiljonklassen för internetoperatörerna – och kostnaderna riskerar att i slutänden hamna hos konsumenterna.

– Pengarna kommer inte från himlen. Om man lägger belastningar på X antal miljarder på en bransch så måste de pengarna tas någonstans ifrån, och det blir från dig och mig, säger Nils Weidstam.

Trafikdatalagen dyrast

Enligt de beräkningar som It- och telekomföretagen gjort är den kommande Trafikdatalagen den av de tre lagarna som kommer att innebära de största kostnaderna för de svenska hushållen.

Branschorganisationen har uppskattat engångskostnaderna för internetoperatörerna till mellan 760 miljoner och 1,1 miljarder kronor, och de årliga kostnaderna till mellan 133 och 364 miljoner kronor.

Utslaget på antalet hushåll blir engångskostnaden mellan 169 och 253 kronor, medan de årliga kostnaderna landar på mellan 30 och 81 kronor per hushåll.

– Trafikdatalagen kommer att bli en väldigt stor kostnad, säger Nils Weidstam.

Införandet av FRA-lagen kommer enligt It- och telekomföretagen att innebära engångskostnader för internetoperatörerna på mellan 100 och 300 miljoner kronor – vilket motsvarar mellan 22 och 67 kronor per hushåll.

De årliga kostnaderna för lagen uppskattas till mellan 20 och 40 miljoner kronor, vilket motsvarar mellan fyra och nio kronor per hushåll.

Engångskostnaderna för branschen för Ipred-lagen beräknas enligt en grov uppskattning som It- och telekomföretagen gjort till 100 miljoner kronor – vilket utslaget på antalet hushåll innebär en kostnad på 22 kronor. De rörliga kostnaderna för utlämnandet av uppgifterna betalas i ett första skede av den som begär ut dem.

Men enligt regeringskansliet är kostnaderna för operatörerna för införandet av de nya lagarna mycket lägre än de som It- och telekomföretagen uppger.

En offentlig utredning (SOU 2007:76) uppskattar exempelvis kostnaderna för internetoperatörerna för införandet av Trafikdatalagen till cirka 200 miljoner kronor.

– Flertalet av remissinstanserna har inte haft några invändningar mot de beräkningarna, säger Ulf Wallentheim, ämnesråd vid justitiedepartementet.

”Sipprar ned”

Enligt Wallentheim är det dock troligt att kostnaderna åtminstone delvis hamnar hos hushållen.

– Till syvende och sist är det någon som ska betala kostnaderna. Sen hur operatörerna väljer att göra det kan jag inte uttala mig om. Men det är väl ingen avancerad gissning att säga att det kommer att sippra ned på abonnenterna i viss mån, säger han.

Kostnaderna för operatörerna för införandet av FRA-lagen uppskattas till cirka 75 miljoner kronor i en departementsutredning (Ds 2005:30), och de årliga kostnaderna beräknas till cirka 15 miljoner kronor.

Några engångskostnader för operatörerna för införandet av Ipred-lagen nämns inte i propositionen eller i departementets utredning, medan It- och telekomföretagen uppskattar kostnaden till cirka 100 miljoner kronor.

– Uppgifterna kan ju redan i dag lämnas ut till polis och åklagare. Om en domstol ålägger dem att göra samma sak enligt sanktionsdirektivet (Ipred), så kan de få ersättning för kostnader och besvär för utlämnandet av de här uppgifterna. Så jag förstår inte riktigt vad de menar att de skulle ha för andra kostnader, säger Stefan Johansson, kansliråd vid justitiedepartementet och en av dem som arbetat med Ipred-lagen.

Nils Weidstam säger:

– Vadhelst man säger att operatörerna ska göra som innebär en ny rutin innebär en kostnad, även om de tekniska systemen inte blir förändrade.

Publisert: