Den stora baksmällan

Foto: magnus sandberg

avLars Öhman

NYHETER

Omkring 1,5 miljon svenskar kände olust och vantrivsel i morse.

Anledningen: Helgerna är över.

– Det enskilt viktigaste för att motverka detta är att man får intressanta uppgifter och inflytande, säger Torbjörn Åkerstedt, professor i betendefysiologi.

Jul- och nyårshelgerna är över. Uppskattningsvis 1,5 miljoner svenskar känner mer eller mindre stark olust att återvända till sin arbetsplats. Att ljuset under merparten av dygnet lyser med sin frånvaro bidrar till det, liksom tendensen att gå till sängs sent när man är ledig.

”Sömnen avgörande”

Torbjörn Åkerstedt är professor i beteendefysiologi vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Han förordar att den som vantrivs ska försöka byta arbete eller arbetsuppgifter.

– Om det inte är möjligt är det viktigt att se till att få ordentligt med sömn och vara sparsam med alkoholintaget. Sömnen är helt avgörande. Den vanligaste bakomliggande faktorn till att man mår dåligt är just trötthet.

Risken fördubblas

Arbeten där anställda ofta är hårt pressade, som lärare och människovårdande yrken, toppar trötthets– och stresslistor.

– För den som är rejält trött under ett år fördubblas risken för långtidssjukskrivning året efter.

Vad kan arbetsgivarna gör för att minska trötthet och öka trivseln?

– Noggrannt gå igenom rapporter om hur personalen mår. Minska arbetsbelastningen och förbättra klimatet på arbetsplatsen. Det kan också handla om att byta till en chef som ser personalen bättre. Vi har också sett goda effekter av att chefer utbildas i sådana här frågor.

Arbetstiderna då?

– Det är naturligt tuffare för alla som jobbar natt eller tidig morgon. Rent biologiska faktorer ligger bakom det. Människan är inte byggd för att arbeta obekväma tider. Däremot så mår övertidsarbetande generellt bra. Det här kan bero på att den som ofta arbetar övertid har intressant uppgifter att utföra.

Att införa sex timmars arbetsdag i Sverige och på så sätt öka fritiden är inget som Torbjörn Åkerstedt förespråkar. Tvärtom.

– Det visar inga medicinska effekter sett över två år. Och det påverkar inte frånvaron heller. Jag bedömer det som osannolikt att sextimmarsdag skulle ha långsiktiga effekter generellt.

I stället pekar allt på att trivsel och inflytande över sitt jobb är helt avgörande för att minska ohälsotalen, menar Åkerstedt.

– Ingen mår bra av att jobba på kommando.

Ekonomin skaver

Vid sidan av att känna ångest över att gå till jobbet efter helgerna är ekonomin ett tungt bekymmer för många.

Privatekonomen Ann-Sofie Magnusson delar med sig av olika tips för att klara januari.

– Det är nog en väldigt tuff månad för många med långt till nästa lön. Försök att göra en budget, sälj saker du inte behöver, undvik impulsköp, ta med matlåda till jobbet, baka eget bröd, ha knytkalas i stället för att äta på krogen, se noga upp med dina bilkostnader, och om du kan: sluta röka, Ett paket om dagen blir 18 000 kr/år.

Hon varnar för att dra på sig krediter.

– Inte minst sms-lånen. Har du räkningar du inte klarar så ring och fråga om respit. Om du känner att problemen känns oöverstigliga så ta kontakt med en budgetrådgivare.