Sexutnyttjades av präst i flera år

avErik Wiman

Nu utreder kyrkan sexanklagelserna

En präst i Stockholm misstänks ha utnyttjat en ung kvinna till sex under flera år.

Första gången var hon bara 16 år.

– Han utnyttjade henne och han har försökt göra samma sak med andra, säger en källa till Aftonbladet.

Mannen i lägre medelåldern är verksam i en församling i Stockholm. Han beskrivs som trevlig och öppen och engagerar sig för ungdomarna inom kyrkan.

Få känner till anmälan mot honom.

I flera år misstänks han ha utnyttjat en ung flicka i församlingen. Sexmötena startade när hon bara var 16 år och pågick sedan regelbundet fram till dess att hon fyllde 22.

”Hon var i beroendesituation”

Prästen träffade flickan i samband med hennes konfirmation. Han erkänner att han senare har haft sex med henne, men nekar till att ha utnyttjat henne.

– Det var en vänskapsrelation som har hört till den privata sfären och som i alla stycken byggt på ömsesidighet och frivillighet, hävdar han.

Kvinnan som gjort anmälan väljer att inte prata om det som inträffat, men en person i hennes omgivning berättar om prästen:

– Jag känner honom. Han utnyttjade henne när hon var i en beroendesituation, säger källan som berättar att hon själv blivit utsatt för prästens närmanden.

– Människor tror att han är jättesnäll och trevlig, men han har försökt utnyttja mig och flera andra unga kvinnor.

Ingen polisanmälan

Kvinnan, som utnyttjades under flera år av prästen, vågade aldrig göra någon polisanmälan. Hon var rädd att ingen skulle tro på henne. Men till slut vände hon sig till kyrkans interna utredningsorgan domkapitlet.

I morgon kommer de att fatta beslut om mannens ”livstil är att betrakta som oacceptabel” och om han ska sägas upp från sitt arbete i församlingen.

Men trots att det rör sig om ett misstänkt sexutnyttjande har domkapitlets ledamöter inte gjort någon polisanmälan.

– Det händer att vi vänder oss till polisen, men i det här fallet har vi valt att inte göra det, säger sektreteraren Göran Fridblom.

Biskopen Caroline Krook är ordförande i domkapitlet, men väljer att inte kommentera sexanklagelserna mot prästen.

På frågan varför kyrkan inte gjort någon polisanmälan säger biskopens medarbetare David Kindbom att det rör sig om ett tillsynsärende under prövning.

– Det blir offentligt när domkapitlets protokoll har justerats, då kan biskopen svara på fler frågor.