Centern vill göra det lättare att avskeda

avJohanna Melén

NYHETER

Centerpartiet vill göra det lättare att sparka folk.

Beslutet fattades på riksstämman i dag.

Företag med högst nio anställda ska helt slippa turordningsreglerna.

– Att vara ung och arbetslös är kanske ett av de hårdaste straffen man kan få. Man har ingen a-kassa, inga arbetskamrater och man får ingen erfarenhet som kan leda till jobb. En stor del av problemet stavas lagen om anställningsskydd, eller lagen om anställningsstopp, sa Magnus Andersson, ungdomsförbundets ordförande.

– Det är dags att vi vågar ta ställning till denna förhärskande lag som sätter unga på avbytarbänken.

Ska hindra ”godtyckliga uppsägningar”

Men Magnus Anderssons förslag om att helt avskaffa las för att i stället låta fack och arbetsgivare göra upp om saken röstades ner.

I stället är centerpartisterna överens om att ersätta dagens las med ett ”mini-las”. Det nya systemet ska ge ett visst grundskydd för att hindra ”godtyckliga uppsägningar”.

Ungdomsförbundets Magnus Andersson var efter omröstningen besviken.

– Jag tror att Centerpartiet skulle kunna bli det parti som går i spetsen för en mer flexibel och ungdomsvänligare arbetsmarknad. Men då hjälper inga famliga försök som ”minilas”, för att lyckas måste man våga berätta vad man menar och då finns bara en sak att göra. Skrota LAS, sa Andersson.

Centerpartiet vill också ändra turordningsreglerna. I dag får företag med upp till tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna. I stället föreslår Centern att företag med upp till 50 anställda ska få göra undantag. På sikt vill man helt avskaffa turordningsreglerna. Ett första steg tar man genom förslaget att småföretag med upp till nio anställda helt ska slippa turordningen.

Moderaterna negativa

Som plåster på såren föreslår partiet att arbetslöshetsersättningen höjs för den första tiden utan jobb.

Målet är att det här ska bli hela regeringens politik inför valet nästa år. Det lär bli svårt. Moderaterna säger blankt nej.

– Det här innebär en risk att vi får en mycket mer konfliktfylld arbetsmarknad, och det gagnar inte svensk industri, sa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i Aktuellt i går.