Nyheter

Stora brister på behandlingshem

NYHETER

Behandlingshem måste bli bättre på att förebygga övergrepp och misshandel.

Vart tredje hem brister i säkerhet.

– Vi måste skapa en verksamhet som håller hög kvalitet i hela landet, säger folkhälsominister Maria Larsson.

Den första nationella tillsynen av samtliga behandlingshem för omhändertagna barn visar på stora brister. Det konstaterar Socialstyrelsen som tillsammans med länsstyrelserna har granskat totalt 397 hem för vård eller boende (HVB).

– Det handlar om barn och ungdomar som är väldigt sköra, och när samhället går in med institutionsplaceringar måste vi säkra upp att HVB-hemmen håller hög kvalitet i alla avseenden, säger Maria Larsson (KD).

De kritiserade behandlingshemmen finns framför allt i Gävleborgs, Jönköpings, Dalarnas och Sörmlands län.

Tillståndsprövning krävs

I granskningen har det framkommit att offentliga behandlingshem är sämre än privata. Enligt Åsa Börjesson vid Socialstyrelsen kan en förklaring vara att det krävs tillståndsprövning av länsstyrelsen för att kunna öppna privata HVB-hem, vilket inte är fallet med offentliga behandlingshem. Hon menar att det har en kvalitetshöjande effekt.

Granskningen visar brister inom en rad olika områden. Det som främst behöver förbättras är säkerheten, enligt projektledaren Ann Johansson.

– Eftersom det förekommer att barn och ungdomar utsätts för övergrepp och misshandel i verksamheten, förklarar hon och berättar att det främst är barnen som utsätter varandra för övergrepp.

Bara en låg andel av behandlingshemmen uppfyller granskningens kriterier som rör säkerhet, kvalitet, utbildning, hälsa, delaktighet och känslomässiga och sociala behov. Endast 55 av 363 HVB-hem för ensamplacerade barn uppfyller kriterierna.

Kollektiv bestraffning

I 219 av hemmen konstaterade länsstyrelserna att det fanns brister, och stark kritik riktas mot 19 av dem. Det kan exempelvis röra sig om avsaknad av vårdplan för barnen eller att man tillämpar kollektiv bestraffning. På ett hem har det förekommit fysiska grepp.

Maria Larsson har särskilt noterat bristen på delaktighet och att verksamheterna inte utvärderar sina arbetsresultat.

– Kan vi förbättra något? Är de metoder vi använder framgångsrika? Ett sådant reflekterande arbetssätt måste finnas på plats, säger Maria Larsson.

Under granskningens gång har uppföljningar gjorts på de behandlingshem där brister har påpekats. I 15 procent av fallen har de inte åtgärdats.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter