"Studenterna behöver mer"

avMikael Stengård

NYHETER

SFS kräver 900 kronor mer i månaden

Regeringen vill ge högskolestudenter 350 kronor mer i plånboken varje månad nästa år.

Men det räcker inte, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Sveriges förenade studentkår, SFS.

– Sveriges studenter går back 900 kronor i månaden, vi behöver mer.

Regeringen vill höja studiemedlet med 430 kronor från och med 1 januari 2010, skriver utbildningsminister Jan Björklund och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på Dagens Nyheters debattsida i dag. Förslaget innebär att en student som har fullt studiemedel får 350 kronor, varav 40 kronor höjt bidrag och resten i höjd lånedel. Anledningen är att det så kallade prisbasbeloppet sänks under 2010.

”Räcker inte”

Klas-Herman Lundgren, ordförande i Sveriges förenade studentkår, SFS, tycker att regeringens höjning är ett steg i rätt riktning. Men att det kommer att hjälpa studenterna att få det bättre ekonomiskt tror han inte.

– Vi har länge krävt en höjning, men vi tycker inte att 350 kronor i månaden räcker. Vi har länge krävt att studiemedlet höjs med 900 kronor i månaden, säger han.

Enligt Lundgren går en vanlig student back med den summan varje månad, vilket bland annat gör att det inte är lika attraktivt studera i Sverige.

– Att studera är en investering både för individen och samhället, Sverige behöver högutbildad arbetskraft, säger han.

Kostnad: 200 miljoner

Regeringen föreslår också att fribeloppet för en heltidsstudent ska höjas från dagens 107 000 kronor till cirka 136 400 kronor från den 1 januari 2011.

Men SFS hade hellre sett att den satsningen hade lagts på att höja inkomsten i studentplånböckerna varje månad.

– Vi ser det som positivt att man inte straffas för att man arbetar, men vi behöver mer pengar att leva på, säger Lundgren.

Kostnaden för förslagen beräknas till 200 miljoner kronor.