Nyheter

Lågt förtroende för Försäkringskassan

Av: 

Johanna Melén

NYHETER

Varannan tror inte på en rättssäker behandling

Förtroendet för försäkringskassan är på bottennivå.

Varannan person litar inte på att bli rättssäkert behandlade av myndigheten, enligt en LO-rapport.

– Det är ingen rolig läsning, säger Adriana Lender, försäkringskassans generaldirektör.

Försäkringskassan är den myndighet vi vänder oss till när vi blir sjuka. Det är försäkringskassan som avgör om du eller jag är tillräckligt sjuk för att få ekonomisk hjälp.

Nu visar en undersökning från LO att varannan person inte litar på att det faktiskt fungerar så.

Hälften av de tusen som har svarat säger att de inte har något förtroende alls eller är tveksamma till att bli rättssäkert behandlade av försäkringskassan, om de skulle bli sjukskrivna.

Privata sjukförsäkringar

– Om människor inte känner tilltro till försäkringen väcker det frågor om vi alls ska ha en allmän sjukförsäkring. Då kan det i stället bli tal om privata sjukförsäkringar. Konsekvensen av det blir en väldig orättvisa, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

Hon ser två förklaringar till svaren i undersökningen:

Regeringens hårdare sjukskrivningsregler gör att människor som tidigare bedömdes sjuka nu ska ut i arbetslivet. Dessutom har ersättningsnivån sänkts för människor som är sjukskrivna längre än ett år till 75 procent av inkomsten.

På grund av nya regler och omorganisation har försäkringskassan tidvis kommit efter med utbetalningarna. Aftonbladet har tidigare berättat om fall där sjuka människor tvingats låna pengar för att klara sig när sjukpengarna inte kommit i tid.

– Det här har lett till att många misstror sjukförsäkringen, säger Ulla Lindqvist på LO.

Hur ser du på risken att de som svarat har påverkats av all medierapportering kring försäkringskassan?

– Till en del kan det vara så. Bland de som varit sjuka är det något fler som litar på rättssäkerheten. Men samtidigt är det nästan 50 procent i den gruppen som säger att de inte har förtroende för att få en rättssäker behandling.

Kritik mot regelverket

Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender tolkar undersökningen mer som en kritik mot regelverket än som en kritik mot myndigheten i sig.

– Men det är väldigt allvarligt att många säger att försäkringen inte ger det de tycker att den borde ge. Det är ingen rolig läsning. Men det är snarare en fråga för lagstiftaren än för försäkringskassan.

Kommer du att agera på något sätt?

– I den mån det berör oss drar vi slutsatser av det. Vår uppgift är att göra vårt uppdrag så begripligt som möjligt och tala om vad försäkringen täcker och inte täcker. Men vi ska också se till att människor får ett gott bemötande och en bra behandling, säger Adriana Lender.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu smygstartar rean hos Cervera: 30-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Publisert: