Rädsla för svininfluensa vid Gothia Cup

NYHETER

Isolerinsgsrum för misstänkta fall

Just nu förbereds fotbollsturneringen Gothia Cup som startar på måndag i Göteborg.

Ett nytt inslag för i år är "isoleringsrum" för misstänkta fall av svininfluensa.

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Varje år deltar runt 1600 lag från 60 nationer i turneringen. I år kommer drygt 34 000 fotbollsspelande ungdomar till Göteborg.

Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet har i år gjort en särskild beredskapsplan med anledning av svininfluensan.

Både svenska och utländska fotbollsspelare som känner sig hängiga och har feber kommer att testas för viruset. Dessutom finns speciella rum iordningsställda på skolorna där ungdomarna bor, där misstänkta fall kan isoleras.