WHO: Datorspelsberoende är en sjukdom

avTT

Den som spelar så mycket datorspel att det går ut över hälsa och relationer kan nu diagnostiseras som psykiskt sjuk.

Datorspelsberoende betecknas nu som en psykisk sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO.

WHO:s klassificeringssystem ICD, International classification of diseases, uppdateras kontinuerligt och den senaste upplagan innehåller över 55 000 olika skador, sjukdomar och dödsorsaker. Den fungerar som en bibel för WHO och andra experter världen över.

Försämrade relationer

Datorspelsberoende beskrivs där som "ett mönster av återkommande spelbeteende som kan vara över internet eller utanför internet, som karaktäriseras av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritet av spelandet framför andra livsintressen och dagliga aktiviteter och en fortsättning eller eskalering av spelandet trots att det får negativa konsekvenser".

En datorspelsberoende person spelar så mycket att det leder till betydande försämringar i personens familjerelationer, personliga relationer, yrkesliv eller andra viktiga områden, enligt WHO.

En individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan diagnosen kan ställas.

ARTIKELN HANDLAR OM

WHO

Spel

Datorspel

Internet