Kd under riksdagsspärren

NYHETER

Kristdemokraterna backar och hamnar under riksdagsspärren i Synovates augustimätning som presenteras i Dagens Nyheter.

Backar gör också Sverigedemokraterna.

Oppositionspartierna får tillsammans stöd av 56,5 procent av de tillfrågade mot den borgerliga alliansens 38,6 procent.

Enligt Synovates opinionsanalytiker Niklas Källebring backar kd bland medelålders väljare i åldern 45 till 59 år. Partiet tappar dock flest till soffan.

Undersökningen genomfördes den 18 till 27 augusti då 1 706 personer tillfrågades om vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag. Svaren fördelade sig enligt följande med förändringen från juni inom parentes: m 22,4 (0), fp 6,8 (+0,4), c 6,2 (0), kd 3,3 (–1,1), s 45,4 (+1,5), v 5,3 (–0,9), mp 5,8 (+0,2), sd 3,3 (–0,6).

Alla förändringarna befinner sig inom den statistiska felmarginalen.

TT