Politiker väljer flyget före tåget

”Resor i tjänsten bör planeras så att största möjliga hänsyn tas till miljön”.

De raderna har våra riksdagsledamöter att rätta sig efter.

Trots det väljer de ofta flyget före tåget.

97 600 kilo utsläpp av koldioxid. Så mycket har riksdagens utskott på sina samveten för inrikesflygningar mellan 2002-2006. Det visar en undersökning som miljöpartiet har låtit göra.

Det klimatsmarta resandet har verkligen inte slagit genom på bred front bland våra politiker. Av sammanlagt 102 inrikesresor som riksdagens utskott gjorde under mandatperioden, användes flyg nästan varannan gång.

Bryter mot riktlinjer

I de riktlinjer som riksdagsledamöterna ska rätta sig efter framgår det att alla resor i tjänsten ska planeras med största möjliga hänsyn till miljön. Nu kräver miljöpartiet att riktlinjerna skärps så att tåg alltid blir första handsvalet vid inrikesresor.

– Det är alldeles uppenbart att dagens regelver inte är tillräckligt, säger miljöpartisten Karin Smith Svensson till aftonbladet.se.

Hon vill nu skynda på riksdagsstyrelsens utredning om en ny klimatpolicy och kräver att tåg alltid ska vara första handsval vid inrikesresor.

– Vissa sträckor finns det över huvud taget inte någon anledning att resa med flyg, elempelvis Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Möten på tåget

Karin Smith Svensson föreslår själv att riksdagen ska ha ett avtal med en tågoperatör som tillhandahåller en konferensvagn. Det skulle kunna spara dyrbar mötestid, menar hon.

Riksdagsledamöter tillhör den grupp människor som reser flitigast över landet. Hur kommer det sig att det klimatsmarta resandet har så låg prioritet?

– Det finns en sorts tröghet i att förändra ett invant beteende, någon annan ursäkt kan jag inte se. Men hur ska vi kunna förvänta oss att landets medborgare tar hänsyn till miljön om vi inte gör det själva.

Publisert: