”Ett ordentligt bakslag för facket”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2007-12-18

Professor Ulf Bernitz förutspår en diskussion om den svenska modellen

Domen i Vaxholmsmålet kan äventyra den svenska modellen.

Det menar Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt.

– Nu kommer en diskussion om att införa lagstadgade minimilöner också i Sverige, säger han till aftonbladet.se.

Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt.

Ulf Bernitz kallar dagens besked från EG-domstolen för en ”skräll” och ett ordentligt bakslag för fackförbundet Byggnads.

I Sverige görs villkor på arbetsmarknaden upp mellan arbetsgivare och arbetstagare genom kollektivavtal. Några reglerade minimilöner som i många andra länder har vi inte. Det har också EG-domstolen tagit fasta på i dagens dom.

Med minimilöner hade det lettiska företaget tvingats rätta sig efter dem. Detsamma gäller inte kollektivavtal.

– Företaget hade ett lettiskt kollektivavtal och då får inte det svenska facket tvinga igenom våra kollektivavtal, säger Ulf Bernitz.

– Jag tror att det här kommer leda till en diskussion i Sverige om att införa minimilöner.

Vilka andra konsekvenser ser du av domen?

– Det här ger större möjligheter för byggfirmor från till exempel Baltikum och Polen att komma in på den svenska marknaden. Det blir lättare för riktiga firmor att etablera sig i Sverige och därmed öka konkurrensen.