Åldersgränser för båtkörkort

Krav på körkort för nästan alla båtar – åldersgräns på 15 år

körkort krävs från 2011. Regeringen vill dela in det nya båtkörkortet i tre olika klasser. Dessutom krävs åldersgräns.
körkort krävs från 2011. Regeringen vill dela in det nya båtkörkortet i tre olika klasser. Dessutom krävs åldersgräns.

Tre körkortsklasser och åldersgräns på 18 år för snabba båtar.

Dessutom får polisen större möjlighet att kontrollera båtar och förare, uppger SVT Rapport.

Bara mycket små och långsamma båtar ska få köras utan körkort.

Det handlar om regeringens nya förslag till båtkörkort. Det blir tre klasser, uppdelat efter storlek och fart.

Förarna måste dessutom vara minst 15 respektive 18 år, uppger SVT Rapport.

Undantag föreslås gälla för personer som fyllt minst 55 när den nya lagen träder ikraft – eller bor permanent på öar utan bro- eller färjeförbindelse.

Bakom det nya förslaget står näringsdepartementet.

Bakgrunden är att allt fler människor ägnar sig åt båtliv samtidigt som båtarna blir större och snabbare.

– En ny kategori människor och en ny kategori båtar på sjön gör att vi vill skapa tryggare och säkrare förare på sjön, säger Torstensson till Rapport.

Sjösätts 2011

Även båtägare uppges vara nöjda med förslaget, som föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Polisen tycker också att förslaget är bra.

Det kommer dessutom att ge sjöpolisen större möjligheter att kontrollera både båtar och förare, inklusive göra nykterhetskontroller.

– Vi inom sjöpolisen är positiva. All utbildning är braför säkerheten, säger Tomas Eriksson, gruppchef för sjöpolisen, till Rapport.

Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss till en rad myndigheter, bland dem polisen.

Publisert: