Amish-befolkningen har fördubblas på 16 år

NYHETER

Nyförvärv i stora barnkullar och vuxna som byter livsstil

USA:s amish-befolkning har nästan fördubblats till drygt 200 000 personer sedan 90-talet. Stora barnkullar är en förklaring – men också att många vuxna byter livsstil och väljer ett enkelt liv utan el och bilar.

Foto: Två Amishbarn – de senaste åren har den amerikanska sekten som håller fast vid gammalmodiga traditioner vuxit kraftigt.

– När vi trodde att Amishfolket skulle försvinna så ökade de istället sin befolkning, säger professor Don Kraybill, ledande expert på Amishfolket i Elizabethtown till AP.

Amish-par har ofta fem eller fler barn. 80 procent av barnen väljer att stanna kvar i församlingen när de blir vuxna och därför har befolkningen vuxit. Mer än hälften av Amish-folket är under 21 år. En liten del av ökningen beror också på att fler vuxna gått över till deras tro och livsstil.

Hästdragna bilar

Amish-folket är kristna och lever på landsbygden. De åker hästdragna bilar, lever utan el och klär sig i gammaldags kläder. De lever i billiga områden, sysslar ofta med hantverk och vill vara så oberoende som möjligt.

Tidigare höll de till i Pennsylvania, Ohio och Indiana dit de kom runt 1730. Nu bildar de församlingar i Arkansas, Colorado, Maine, Mississippi, Nebraska, Washington och West Virginia.

På de nya platserna har det ibland blivit bråk om bygglov, avfallshantering och deras fordon. Men många invånare välkomnar dem också. I Mayfield har man installerat stockar som Amish-folket kan binda sina hästar vid.

Dyrt med taxiresor

Amish-folkets självförsörjning gör att de inte kostar så mycket för staten. De använder sig sällan av sjukvården eller närvarar i offentliga skolor.

– Som de lever sina liv har de inte haft så mycket med regeringen att göra, säger Dennis Hubbard, statstjänsteman i Sheldon Township.

Ofta har markpriserna stigit i ett område som Amish-folket har kommit till.

Själva märker Amish- folket mest av sin utspriddhet när de ska resa hem och hälsa på släktingar – då har det blivit många dyra taxiresor för dem, uppger AP.