Advokaternas svarta lista

Begärde en halv miljon för mycket i mål om djurplågeri

Advokat Per Borgblads räkningar i ett djurplågerimål har fått nämndemän i Dalarna att se rött.

Han begärde 1,7 miljoner kronor i ersättning - en summa som prutades ner med närmare en halv miljon.

- Vi har en känsla av att advokaträkningarna är lite väl saltade ibland, säger Rune Fredriksson som är ordförande i Falu nämndemannaförening.

ERINRAN Per Borgblad, 50, Falun  Fakturerade 400 000 kronor i arvode i ett civilmål   vilket en skiljenämnd ansåg vara 200 000 för mycket. Tog enligt Advokatsamfundet ut  ett uppenbart oskäligt arvode .
ERINRAN Per Borgblad, 50, Falun Fakturerade 400 000 kronor i arvode i ett civilmål vilket en skiljenämnd ansåg vara 200 000 för mycket. Tog enligt Advokatsamfundet ut ett uppenbart oskäligt arvode .

Per Borgblad, 50, är stjärnadvokat i Dalarna och har haft många stora och uppmärksammade mål.

Han är också känd för höga kostnadsräkningar.

I december 2000 fick han en erinran av Advokatsamfundet för att ha tagit ut "ett uppenbart oskäligt arvode".

Det gällde ett flera år gammalt civilmål där Borgblad hade fakturerat en kvinna 400 000 kronor, en summa som enligt en skiljenämnd var 200 000 för hög.

Prutad flera gånger

- Det var en mycket speciell situation och har inte med brottmål att göra, säger Per Borgblad.

På senare år har Per Borgblad fått flera av sina kostnadsräkningar prutade. I ett uppmärksammat djurplågerimål mot en storbonde i Dalarna fick han sina räkningar prutade med närmare en halv miljon.

Efter rättegången i första instansen begärde han en drygt miljon i arvode, vilket också godkändes av Leksands tingsrätt.

Men Domstolsverket överklagade beslutet och Borgblads räkning ströks sen ner med 321 000 kronor.

Brukar godkänna

Lars Örbrink som var lagman vid Leksands tingsrätt och först godkände räkningen tycker inte han gjorde fel - trots att beloppet sen ströks ner.

- Vi gjorde en annan bedömning, säger han.

Men det skiljer över 300 000 kronor på era bedömningar?

- Ja, det kan man ha synpunkter på.

Lars Örbrink uppger att han oftast brukar godkänna advokaternas räkningar.

- För det mesta får de vad de begär, säger han.

När målet mot storbonden hade varit uppe i hovrätten lämnade Per Borgblad in en ny kostnadsräkning på 679 000 kronor. Men den ströks också ner.

- Ja, jag har fått prutat. Men domstolen har i varje fall tydligt sagt att de inte ifrågasätter att jag har lagt ner den tid jag säger, utan de menar tydligen att jag har överarbetat målet, säger Per Borgblad.

Reagerade kraftigt

Rune Fredriksson som är ordförande i Falu nämndemannaförening reagerade kraftigt när han fick höra talas om Borgblads räkningar i det aktuella målet. Han satt själv inte med i just det målet, men säger:

- Vi måste försöka komma tillrätta med sånt här.

"Sånt här retar fok"

Borgblad begärde inte bara ersättning för arbetskostnad och utlägg, han ville också ha 194 775 kronor för "tidsspillan" i samband med resor.

- Sånt här retar ju folk något alldeles förbaskat och det är allmänna medel som får betala det. Det är nästan oförskämt, säger Rune Fredriksson.

Erinrade, varnade eller uteslutna av Advokatsamfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd har under 2000-talet erinrat, varnat eller uteslutit flera advokater som har tagit ut för höga arvoden eller inte har skött den ekonomiska redovisningen ordentligt. De eventuella förlorarna i de här fallen är nästan uteslutande klienter som inte har fått rättshjälp.

I går

Aftonbladet har de senaste dagarna avslöjat hur advokater kan tjäna pengar på tid som de inte har arbetat. I dag forstätter granskningen med en svart lista - de advokater som gjort de största felen och till och med begått brott. Vi ställer också justitieminister Thomas Bodström mot väggen om advokaternas förmåner.

Richard Aschberg, Anders Johansson

Publisert: