39 kronor i timmen för obekväm arbetstid

NYHETER

Så lite tjänar sköterskorna

En nattsköterska på Danderyds sjukhus medicinklinik får 39 kronor i timmen i ersättning för att hon jobbar obekväm arbetstid.

På julafton är det litet bättre. Då blir det 78 kronor i timmen. Brutto.

Arbetsgivaren, Stockholms läns landsting, har dragits med ett mycket stort budgetunderskott och är angelägen om att kunna visa upp snyggare siffror.

Ett steg på vägen var när man sa upp kollektivavtalet på Danderyds sjukhus medicinklinik för ett år sedan.

I avtalet ingick ett poängsystem för dem som jobbade obekväm arbetstid.

Det nya avtalet innebar en reell sänkning av månadslönen med tusentals kronor för många sjuksköterskor på kliniken.

Beordrade

Vårdförbundets ordförande i sektionen på Danderyds sjukhus, Ann-Sofi Björkman är mycket besviken:

- Vi satt sedan i en mängd överläggningar med arbetsgivaren men man lyssnade inte på oss. De tittar bara kortsiktigt på resultat och ekonomi.

- Vi blev av med en hel del kompetent nattpersonal. De som var kvar blev beordrade att gå in och jobba extra.

Med det nya avtalet blev det en mängd försämringar för personalen, förklarar hon.

- Arbetsmiljön blev förskräcklig för dem som jobbar kvar. Nu har vi ingen längre som orkar jobba tio timmar natt, folk blir sjuka och går in i väggen.

Simone Söderhjelm