60-tal vägar drabbade av översvämningar

NYHETER

Värnamo

Kampen mot vattnet fortsatte under natten mot måndagen och på måndagsmorgonen i Jönköpings län och Kronobergs län, de delar av södra Sverige som drabbats värst av det myckna regnandet de senaste dagarna.

Det såg riktigt illa ut på sina håll men en viss förhoppning om ett ljusare läge kunde dock skönjas under morgonen när TT ringde runt till drabbade länsdelar.

- Det verkar som att vi nästan nått kulmen nu, sade Dan Cederlöf, trafikinformatör vid Vägverket i Jönköping till TT på måndagsmorgonen.

Enligt Cederlöf har ett 60-tal av Smålands större läns- och riksvägar drabbats av översvämningar, av dem var 14 tills vidare helt avstängda för trafik.

Det gällde till exempel riksväg 31, vid Norrhult/Klavreström, tre mil söder om Vetlanda. Trafiken leddes förbi samhället.

Några dagar till

Även riksväg 30 hade svämmat över på sina håll, bland annat i Ör, norr om Växjö och vid Bredhult, söder om Lammhult. Även vid Gamla Hjälmseryd och vid Vrigstad var det rejält med vatten på riksvägen. Men den bedömdes dock vara farbar.

- Även om det nästan slutat regna kommer flödena i vissa vattendrag att öka eftersom vatten flyter till. Det här kommer att hålla på några dagar till, på mindre vägar som ligger i sankmark kan det dröja kanske någon vecka innan de är farbara, sade Dan Cederlöf.

Även om bilar kört fast i vattenmassorna så har dessbättre inga olyckor med personskador rapporterats fram till måndagsmorgonen.

Värnamo var en av de orter som var värst drabbad under söndagen och måndagsnatten.

- Nu bedömer vi dock läget som stabilt. Vattennivån har visserligen ökat något tiotal centimeter under natten men det oroar oss inte just nu. Det är fortfarande någon meter upp till riktigt kritisk nivå, sade Jörgen Hallberg räddningschef i Värnamo kommun till TT på måndagsmorgonen.

Regnfri natt

Då hade natten varit regnfri och det hade även blåst en del vilket varit gynnsamt på situationen.

- Vi har tre känsliga punkter i kommunen men vi har kontroll över dem. För närvarande sker ingen stigning av vattenståndet, sade Hallberg.

Det gällde bland annat ett småhusområde vid Finnvedsvallen, i dess närhet ligger också kommunens vatten- och reningsverk. Skulle vattnet nå in i reningsverket kan det slå ut strömförsörjningen och därmed reningsverket.

- Vi har vallat in området under hela natten, hemvärnet har gjort ett fantastiskt arbete, sade Jörgen Hallberg.

Ett 60-tal personer från räddningstjänsten och hemvärnet slet mot vattenmassorna under natten och morgonen.

Pumpar för fullt

En annan känslig punkt var Åbroparken som ligger centralt, där hindrades vattnet från att ta sig in mot tätorten genom förstärkta fördämningar. Ett tredje avgörande ställe var en bäck som rinner i en kulvert under staden i höjd med polishuset.

- Kulverten har inte kunnat svälja allt vatten. Vi pumpar för fullt för att undvika att vattnet ska stiga till radhus i närheten, sade Hallberg.

Nedströms Värnamo ställde den översvämmade Lagan till med problem i Ljungby och i Ryssby öster om Ljungby, Ryssbyån hade stigit 30 centimeter under natten.

Däremot verkade läget ha stabiliserats i området runt Alvesta, Torpsbruk och Lidnäs efter länspumpning hela natten, rapporterar Sveriges Radio Kronoberg.

Bertil Åkesson/TT