Högre dödsrisk för lågutbildade

NYHETER

Skillnaden mellan hög- och lågutbildade ökar

Högutbildade lever längre än lågutbildade och skillnaden mellan grupperna ökar.

- Medellivslängden ökar för alla grupper, men ökningen går inte lika fort för dem som har kortare utbildning, säger Hans Lundström, befolkningsstatistiker på SCB.

År 2003 var skillnaden i medellivslängd mellan personer som inte har gått gymnasiet och de som har utbildat sig efter gymnasiet 4,3 år för kvinnor och 4,9 år för män.

Det innebär att skillnaden har ökat under senare år. 1986 var motsvarande siffror 2 år för kvinnor och 3,4 år för män.

- Det här är ett mönster som finns i hela Norden och säkerligen många andra länder. Som jag ser det finns det ingen forskare som kan ge ett riktigt svar på varför det är så, säger Hans Lundström.

En hypotes är att det i dag oftare är sjukdom som gör att man inte skaffar sig en högre utbildning. Den minskande gruppen av personer med endast grundskola i sin utbildning skulle därför domineras av personer med sämre hälsa.

Gifta i småhus lever längre

Även en uppdelning efter civilstånd och boendeform visar på skillnader i dödlighet, där gifta och boende i småhus har längre medellivslängd än ensamstående och personer som bor i flerfamiljshus.

Om man vill leva riktigt länge gäller det att vara en högutbildad gift kvinna med barn och manschettyrke.

Skillnaden i dödlighet mellan olika grupper är störst bland yngre personer, visar SCB:s statistik.

På LO är man inte förvånade över de nya siffrorna från SCB.

- Vi har sett motsvarande utveckling när det gäller hälsan över huvudtaget. Väldigt mycket är kopplat till arbetsmiljön, säger Ulla Lindqvist, LO:s andra vice ordförande.

Hon tycker att de undersökningar som LO vart fjärde år själv gör bekräftar den statistik som nu presenterats av SCB. Under hela 90-talet ökade andelen sjuka LO-medlemmar i samma takt som personalindragningarna och tempot på arbetsmarknaden.

Det allt tuffare arbetslivet kan vara en av orsakerna bakom skillnaderna i medellivslängd, tror Ulla Lindqvist.

Fakta: Återstående medellivslängd för 30-åringar

Thomas Eriksson/TT