Kallade skattmasen Saddam - stängdes av

NYHETER

Hotade tjänsteman i Småland med blodbad

Ombudet överklagade taxeringsärenden med hjälp av hot och trakasserier.

Nu har han blivit avstängd från jobbet efter att ha kallat en anställd vid Skatteverket för "chefsterroristen Saddam" och hotat med blodbad.

Den utpekade mannen har haft uppdrag att hjälpa privatpersoner som velat överklaga taxeringsbeslut.

Han anlitades av två smålänningar som ville ha hjälp att få ner skatten och fick fullmakt att agera i deras ärende gentemot skattemyndigheten.

Han skulle hjälpa sina klienter med blanketter och handlingar och även att överklaga taxeringarna.

Mannen gjorde mycket mer än så, berättar Östra Småland.

En av de kontaktade skattetjänstemännen fick tillmälet ”chefsterroristen Saddam”. En annan tjänsteman hotades vid ett telefonsamtal i höstas med att ombudet skulle komma och ställa till med blodbad.

Trakasserierna fick skattemyndigheten att stänga av mannen som ombud.

Han överklagade och nu har dom fallit även i länsrätten, som ger skattemyndigheten rätt.