Skandia Liv uppmanas stämma Skandia

Publicerad:
Uppdaterad:

Konsument- ombudsmannen: Livbolaget kan få 2 miljarder i skadestånd

STOCKHOLM

Skandia har missbrukat sin makt över Skandia Liv och det finns juridisk grund för Skandia Liv att kräva 2 miljarder kronor av Skandia.

Det anser advokat Stefan Lindskog som granskat turerna kring försäljningen av Skandias kapitalförvaltning, SAM, till Den norske Bank.

Försäljningen av kapitalförvaltningen, SAM, gav 3,2 miljarder kronor. Hela köpeskillingen gick till Skandia.

Större delen av tillgångarna på drygt 200 miljarder kronor, som förvaltades av SAM tillhörde försäkringsspararna i livbolaget. Och utan dem hade bolaget inget större värde enligt Stefan Lindskog som gjort granskningen på uppdrag av Konsumentombudsmannen (KO).

Ansvaret faller därför tungt på styrelserna i både Skandia och Skandia Liv.

Maktmissbruk

- En rimligt alert ledning för Skandia Liv hade krävt en stor andel av köpeskillingen, säger Stefan Lindskog.

- Det har varit frågan om ett sofistikerat maktmissbruk från Skandias sida över livbolaget och pensionsspararnas intressen har nonchalerats.

Tidigare har så kallat oberoende utredningar som Skandia Liv och Skandia beställt kommit fram till att det inte finns någon juridisk grund för skadeståndsanspråk mot Skandia.

- SAM-affären innebär en överföring av värden från Skandia Liv till Skandia. Min gissning är att det för Skandia Liv rör sig om 2 miljarder kronor, säger Stefan Lindskog.

Skiljedom bäst

Men Stefan Lindskog tror inte att en rättegång är den bästa vägen att försöka kräva tillbaka pengar från Skandia.

- Ett skiljedomsförfarande är rätt processform då parterna gemensamt kan utse domare och att ett sådant förfarande bara tar kanske ett år, säger Stefan Lindskog.

- En rättegång kan ta upp till fem år och jag tror att alla är betjänta av att få ett snart slut och ett snabbt svar på den här frågan.

Stefan Lindskogs slutsatser är en seger för försäkringsspararna i Skandia Liv anser Konsumentombudsmannen, Karin Lindell.

- Jag vill att Skandia Liv nu driver en rättslig process mot Skandia för SAM-affären, säger Karin Lindell.

- Om inte styrelse och vd agerar rättsligt finns det skäl att tvivla på deras självständighet.

Bäckström tvekar

Skandia Livs vd Urban Bäckström konstaterar i en kommentar att Stefan Lindskogs utredning utgör ytterligare en analys av relationen mellan Skandia och Skandia Liv. Tidigare har bland annat Skandia Livs egen utredare Lennart Låftman och Skandiautredarna Otto Rydbeck och Göran Tidström granskat frågan.

"Vi analyserar för närvarande och under en tid framöver de frågor som Stefan Lindskog belyser. Hans utredning bli en del i underlaget för vår egen analys", skriver Bäckström.

Föreningen Grupptalan mot Skandia ser Stefan Lindskogs ställningstagande som en stor seger.

- Den visar att livspararna har tagit stor skada och är så allvarligt att till och med Skandia Liv uppmanas att driva den här processen, säger föreningens talesman Arne Ruth.

- Jag ser gärna att vi blir en av parterna i ett skiljedomsförfarande för att tillvarata livspararnas intressen.

CG Ström/TT

Publicerad: