Tre generationer – alla bär miljögifter

NYHETER

Världsnaturfonden efter test i tolv EU-länder: Alla har 70 giftiga ämnen i kroppen

Foto: Tre generationer testas för miljögifter i blodet. Från vänster Emily Diab, hennes mamma Kerstin Diab och mormor Karin Kronholm.

Mormorsgenerationen har fler miljögifter i kroppen, men unga är mer utsatta för kemikalier.

Varje person bär på 70 olika giftiga ämnen i kroppen, visar en undersökning som Världsnaturfonden gjort.

Världsnaturfonden, WWF, testade blodet hos 13 familjer i tolv europeiska länder. Av de 107 giftiga ämnen som testades fanns 37 i blodet hos familjerna. Samtliga familjer bestod av tre generationer i rakt nedstigande led.

Mormorsgenerationen har generellt mest gifter i sig medan den unga generationen är mer utsatta för nya kemikalier.

Äldre har högst halter DDT och PCB

Det största antalet testade ämnen hittades hos mormödrar som grupp. Den yngsta generationen hade färre kemikalier i blodet än sina mormödrar men fler än sina mammor. Det högre antalet hos mormödrarna beror på att de levt längre och utsatts för en rad gamla miljögifter, som DDT och PCB.

Den unga generationen har högst halter av en rad ”nya” giftämnen, som bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och konstgjorda myskämnen. Ämnena finns i bland annat datorer, textilier, smink och elektronik.

Den svenska familjen som testades kommer från Skåne och består av mormor Karin Kronholm, 86, mamma Kerstin Diab, 53 och dottern Emily Diab, 19.

– Vi såg en annons och svarade. Vi fick göra ett vanligt blodprov som sedan testades för de olika miljögifterna, säger Kerstin Diab.

Den svenska familjens värden av miljögifter i blodet skiljer sig inte från andra svenska familjer eller från andra familjer i Europa, men Kerstin tycker ändå att det är viktigt att politikerna får upp ögonen för gifterna.

– Det är intressant att det skiljer sig mellan generationerna. Min mamma hade högre värden av till exempel PCB. När man stoppar ett ämne från att användas så tar det lång tid innan det försvinner, säger hon.

Cocktail av upp mot 70 olika ämnen

Familjen är inte oroliga för sin hälsa men Kerstin säger att de såklart undrar hur miljögifterna kommer att påverka människan i långa loppet.

– Det finns ju ingen som vet vad vissa av de här ämnena har för effekter. Vi använder ju många av de här ämnena i onödan och de borde inte finnas i våra kroppar, säger hon.

Enligt Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, bär varje familjemedlem på en cocktail av upp till 70-talet olika ämnen som inte finns naturligt i miljön, varav en del inte ingått i studien.

Den svenska familjen i studien har jämförelsevis många kemikalier i sig. Flest, 34 stycken, uppmättes hos mamma Kerstin mot 32 stycken hos mormor Karin och 26 hos dottern Emily. Mormoderns giftcocktail är högre än genomsnittet i studien, medan barnbarnet har högst halter av flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och det bakteriedödande ämnet triklosan.

"Kuslig påminnelse"

Studien visar på ett trendbrott i hur miljögifter lagras i kroppen. De gamla fick vi i oss via födan. De nya, som flamskyddsmedel, tas upp via inandning och genom huden.

Av 31 analyserade flamskyddsmedel finns 17 hos de unga. Den högsta halten av det östrogenliknande ämnet bisfenol-A hittades i ett av barnen.

Gifthalterna i studien är mycket låga och är i dag inget hot mot hälsan. Men ämnena är mycket långlivade och svårnedbrytbara och kan skada miljö och hälsa på sikt.

– Vi ingår i ett stort kemiskt experiment vi inte kan överblicka. Undersökningen är en kuslig påminnelse om hur viktigt det är med en tuffare kemikalielagstiftning inom EU, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på WWF.

Dessa ämnen testades

Therese Holmberg, TT