Bilden av nya Fattigsverige

NYHETER

De har inte råd att gå till tandläkaren

1 av 3 | Foto: Kvinna, 43 Yrke: Fotograf, deltidssjukskriven. Bor: Radhus i södra Sverige. Tandproblem: Har förlorat nästan alla tänder förutom framtänderna på grund av Chrons sjukdom. Har fått kostnadsförslag på 77 000 kronor för fyra nya tänder, varav Försäkringskassan erbjudit sig att betala 23?000 kronor. Har inte råd att betala resten. Äter mat som inte behöver tuggas. Inkomst: Cirka 16?000 kr/mån.

Ruttnande tänder som inte lagas.

Så ser fattig-Sverige ut i dag.

-Göran Persson har sagt att tandhälsa aldrig får bli en klassfråga igen. Men det har det blivit, säger Gunnel Boström vid Folkhälsoinstitutet.

Friska tänder är inte längre någon självklarhet i Sverige. Varannan låginkomsttagare avstår från att gå till tandläkaren trots att tänderna behöver lagas.

För att de inte har råd.

-Jag har kvar mina framtänder och enstaka kindtänder. I dag tvingas jag välja mat efter hur lättuggad den är, säger Siv, 43.

Hon heter egentligen något annat.

Hon är inte missbrukare, inte utslagen, inte arbetslös. Hon är vem som helst.

Tänderna ruttnar

Det är så nyfattigdomen i Sverige ser ut -som ruttnande tänder ingen har råd att laga.

Det visar en ny rapport från Statens Folkhälsoinstitut.

-Människor med ekonomiska problem väljer i allt större utsträckning att inte gå till tandläkaren - trots att det är just de som har sämst tandhälsa, säger Gunnel Boström, en av utredarna bakom undersökningen.

Tolv hål

Sivs tänder har förstörts eftersom hon lider av Chrons sjukdom, en mag- och tarmåkomma som gjort hennes liv mycket besvärligt.

-Första gången jag fick problem med mina tänder var efter jag fått Crohns första gången. Jag hade legat på sjukhus tre månader med dropp utan att äta eller dricka någonting. Då jag kom ut hade jag tolv hål, säger hon.

-Sår på tarmsystemet gör att jag kräks. Under vissa perioder kan det ske femton gånger om dagen.

Man kan tycka att Siv fått sin dos av elände, att det borde vara en självklarhet att hon får hjälp att laga tänderna.

"En klassfråga"

Åtminstone så mycket att hon kan tugga maten.

-Men så är det inte. Jag har fått ett kostnadsförslag på 77000 kronor för fyra nya kindtänder. Försäkringskassan erbjöd sig att stå för 23000 kronor men jag har inte lyckats få fram de resterande 54000 kronorna, säger hon.

Gunnel Boström på Folkhälsoinstitutet känner alltför väl igen problematiken.

-Av alla låginkomsttagare som avstår från att gå till tandläkaren säger nio av tio att det beror på att de inte har råd. Tandvård är en klassfråga, säger hon.

Detta är i sig inget nytt. Flera politiker, inklusive statsminister Göran Persson (s), har åtskilliga gånger lovat att göra något åt problemet.

Vill ha reform

I dag ligger ansvaret hos vårdminister är Ylva Johansson (s):

-Det är mycket angeläget med en stor tandvårdsreform, säger hon.

När kan det i så fall ske?

-Vi för fram frågan på partikongressen nu om en vecka. Om partiet beslutar sig för att satsa på en sådan reform kan den komma till stånd dels under 2007, dels under 2009, tror jag.

I praktiken innebär det att frågan är långt ner på den politiska dagordningen.

Olle Castelius