Vem räknar Iraks döda?

NYHETER

Gränsen 2000 döda amerikanska soldater i Irak är passerad.

Långt fler irakier dör men ingen räknar dem.

De är ointressanta och saknar betydelse.

Foto: 2000 STUPADE AMERIKANER En minnescermoni vid Al Asad-flygbasen där 15 döda amerikaner hedrades efter att ha dött när deras helikopter sköts ner. Nästa smärtgräns för president Bush är 5000 döda soldater i Irak. Hur många irakier som hittills dött vet ingen.

Några säger 100000. Andra 25000. En gissningslek i stället för fakta.

Oavsett vilken av siffrorna som ligger närmast sanningen är Iraks döda den bortglömda kostnaden för kriget.

Irakiernas sorg och lidande räknas inte. Därför att den saknar politisk sprängkraft.

Medan varje död amerikansk soldat noggrant bokförs och namnges är de irakiska offren en anonym massa.

Namnlösa

Irakiska myndigheter har ingen kontroll på antalet döda.

Man får gå till frivilligorganisationer som Iraq body count för att ens få en uppskattning. Även i deras databas är offren mestadels namnlösa.

De döda irakierna kunde ha varit dubbelt så många. USA och omvärlden skulle ändå inte bry sig.

Antalet döda amerikaner avgör när president Bush (eller hans efterträdare) måste börja dra tillbaka trupperna. Döda irakier saknar politisk betydelse.

Passeringen av gränsen 2000 döda ökar pressen på Bush. Hans förtroende hos amerikanska folket är rekordlågt, under 40 procent.

Ändå avvisade Bush i går alla krav på tillbakadragande.

5000 nästa gräns

Det är fortfarande långt kvar till de drygt 50000 döda i Vietnamkriget. Och ont om tv-bilder på döda amerikaner.

Oppositionen mot Irakkriget växer men många kritiska amerikaner tycker ändå att USA måste "slutföra jobbet".

Bush har en viss respit. 5000 döda är nästa magiska gräns. Det kan gå snabbt. De första tusen amerikanerna dödades under 18 månader. För nästa tusen tog det "bara" drygt ett år.

Irakierna dör ännu snabbare. Förra året beräknas 40 irakier ha dödats varje dag. I år är det 60.

Liksom i alla moderna konflikter är de flesta offren civila. Oskyddade och enkla måltavlor.

Ofarliga att glömma.

Antal offer - ingen vet"Iraq body count

Wolfgang Hansson