dikter yo varför inte

NYHETER

Embryos blogginlägg är som poesi som gör människor glada

Han kallar sig för embryo, och bloggar i diktform.

Språket för tankarna till Halim, huvudpersonen i Jonas Hassen Khemiris succéroman ”Ett öga rött”.

Och ändå inte. embryo omfamnar världen med mycket kärlek.

Foto: ”en fin bild som passrar är en bild på en ananananas”

Jag lät embryo skriva sina svar, och återger dem här precis så som han skrivit dem. För tydlighets skull står de i kursiv stil.

Hej embryo, jag blir glad av att läsa din blogg. När startade du den och varför började du blogga?

takc jag blir glad av att skrivra min blogg

den fyllrer ett år i april det blir tårta med ananananas det är en sak som är säker

jag tror jag startrade den eftrersom jag lånrade brollans bärbara okcså behövde

jag någnonting att göran

plus: jag är nyfiken okcså undrar en del del om en hel del

Embryos språk är speciellt. Med konsekvent omslängning av c och k, och med -rar i stället för -ar på ord som kommer, hittar, faller, går och total avsaknad av versaler.

Jag får intrycket av att det här är ett ytterst medvetet stilistiskt grepp. Att någon grår i en lång matkö i stället för går kan ses som en beskrivning av tristessen i kön.

Embryos språkliga vindlingar lämnar gott om utrymme för tolkningar. Språket är poetiskt och levande, befriat från grammatiska tvångströjor.

språket är fritt orden är bevingadre dom måste få flygra ut

man har sin egen tröst som sjungnger okcså låtrer i natten

okcså man har sin egen stämma som stämmrer eller inte

det är hur man snubblrar okcså ramlrar hur det skramlrar

hur rytmen är som är vicktigt okcså att man stavrar

med rejäla stavtag så det knarrar i språksnön: åhej åhej

javisst det handlar ytterst om det yttersta det handlar om frihet

det säjer jag nu yo

Vad skulle du säga att bloggen handlar om?

om tillvaron i storpakc okcså i mindre portilitioner både djupt

djupfryst till mikron okcså lite hemlagrat som man behövrer

Du skriver mycket poetiskt. Skulle du säga att dina blogginlägg är dikter?

dikter yo varför inte det funkrar dikter sjungner vakcert

om det inte blir som en liten bur som dom bor i bloggrarna

Vad har du fått för respons från de som läser?

oj oj dom blir gladra det blir som en lampa som lysrer en liten

lägrereld

att göran en menniska glad är det allra bästa man kan göran

sen finns det någera som grillar mej mindre eftrersom jag stavrar

som en spillkråka det säjer jag nu yo

Finns det något du aldrig skulle blogga om? Vad?

jag svär aldrig eftrersom det rimmrar illa

Vilka bloggar läser du själv ofta?

hedgehog.webblogg.se, www.kulturbloggen.com och www.agliolio.blogspot.com

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

fred på jordklotsen det säjer jag nu yo

Embryo

Lotta Holmström