Schymans avdrag granskas av åklagare

Vänsterledaren riskerar fängelse för skattebrott

Gudrun Schyman kommer att granskas av åklagare.

Ekobrottsmyndigheten tar upp fallet på eget initiativ.

- Jag kommer att ge uppdraget till en av mina åklagare under eftermiddagen, säger Gösta Ivarsson, chef för ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Uppdraget att granska Schymans deklaration kommer att gå till Gertrud Holm, en av de tre chefsåklagarna på Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Malmö.

Hon har ännu inte fått uppdraget formellt, utan bara muntligt, säger Gösta Ivarsson till aftonbladet.se.

Gudrun Schyman har även polisanmälts för skattebrott, uppger Sveriges Radio Väst. Polisen i Malmö bekräftar för SR att en anmälan lämnats in. Ärendet kommer nu att lämnas vidare till justitiekanslern, JK.

Ska betala inom en månad

Senast den 26 februari ska Gudrun Schyman ha betalt den skatt som saknas, enligt skattemyndighetens beslut.

- Gör hon inte det så kan hon begära omprövning av beslutet eller överklaga det till länsrätten, säger Thomas Rönnerhed, avdelningschef för skattekontoret i Simrishamn, där Schyman är skriven sedan 1999.

"Ett gränsfall"

Även om Gudrun Schyman betalar den undandragna skatten riskerar hon åtal för skattebrott.

Om inte Ekobrottsmyndigheten inlett en granskning av hennes avdrag, vilket nu alltså skett, hade skattemyndigheten kunnat anmäla fallet till åklagare. Beslut om det hade i så fall skett senare under våren.

- Huvudregeln är att brottet begås och fullbordas när man lämnar in sin deklaration, säger Anita Kjellen, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Skattebrott straffas med fängelse i högst två år. Grovt skattebrott straffas med fängelse i höst sex år.

- Det här låter som ett gränsfall mellan de två brotten. Avgörande är beloppets storlek, om det varit systematiskt genomfört och om man använt falska handlingar och såna saker också.

Skattechefen: ”Förvånande”

– Jag är förvånad över att en toppolitiker som Gudrun Schyman avlämnar en deklaration som innehåller så mycket brister som den här har gjort, säger Thomas Rönnerhed på skattemyndigheten.

- Jag tycker det är allvarligt. Gudrun Schyman är som sagt en toppolitiker som är delaktig i att stifta lagar och bestämmelser som gäller för alla i samhället, och sen lyckas hon själv inte riktigt leva upp till dem. Det tycker jag är allvarligt.

Så säger skattebrottslagen

Läs också:

Fredrik Rundkvist