Hormonfoder på danska gårdar

NYHETER

Stora mängder fläskfilé importeras till Sverige

Den europeiska livsmedelskandalen fortsätter. I Danmark har fyra gårdar stängts. De har tagit emot djurfoder som innehåller hormonet MPA som kan vara skadligt för människor.

Sverige importerar stora mängder dansk fläskfilé som säljs billigt.

Sverige importerar stora mängder dansk fläskfilé som säljs billigt – om man jämför med det svenska köttet – i diskarna i livsmedelsbutikerna. I grilltider köper svenskarna gladeligen det danska köttet som kan kosta så lite som hälften av vad det svenska kostar.

Djurfoder med hormoner

Men frågan är om köttet kan innehålla MPA. Fyra danska gårdar har stängts efter att ha tagit emot djurfoder innehållande hormonet.

På Livsmedelsverket vet man inte om det danska köttet med MPA har kommit in över Sveriges gränser. Veterinärinspektör Anna Arvidsson hänvisar till Urban Wigert på Jordbruksverket.

- Där vet man ju mer om spridningen av djurfodret, säger hon.

Urban Wigert har hört talas om de stängda gårdarna i Danmark men kan inte bekräfta uppgifterna. Han vet inte heller om det danska köttet som importerats till Sverige kan innehålla farliga hormoner.

- Det är Livsmedelsverkets sak, säger han.

Enligt Urban Wigert är det dock inte troligt att danskt fläskkött med MPA ska ha importerats.

- Det är inget som tyder på det. Det har ju stoppats så snabbt - de danska myndigheter gick snabbt tillväga.

Men någon garanti finns det inte än från svenska myndigheters sida.

Hundfoder kan innehålla MPA

Urban Wigert och kollegor på Jordbruksverket håller för närvarande på att undersöka om hundfoder i Sverige kan innehålla MPA. På måndagen fick nämligen Jordbruksverket ta del av den lista med europeiska företag som kan ha fått det holländska djurfoder med MPA. På listan finns bara ett svenskt företag. Det säljer foder för sällskapsdjur.

- Det finns indikationer på det men vi har inte fått det bekräftat. Det här är ju något som kan påverka på husdjurssidan, säger han.

Han hoppas kunna återkomma på eftermiddagen om besked om hundfodret.

Om hundar har fått i sig ämnet så är det oklart vilka konsekvenser det kan ge.

Ingen varning för nederländskt kött

De uppgifter om att griskött från Holland med MPA ska ha importerats till Sverige är i nuläget helt obekräftade. Livsmedelsverket har hittills inte fått någon varning via EU:s gemensamma varningssystem RASFF om att kött som innehåller MPA skulle finnas i Sverige.

- Därmed måste vi utgå ifrån att det inte finns något kött från dessa partier i landet, konstaterar Anna Arvidsson, chef vid enheten för internationell handel vid Livsmedelsverket.

Ingenting tyder heller på att något av det holländska grisfoder som visat sig innehålla hormoner har importerats till Sverige, rapporterar Jordbruksverket.

Inte heller har smittat foder till några andra livsmedelsproducerande djur tagits in. Det visar en undersökning som Jordbruksverket gjort sedan larmet från Holland kom för en dryg vecka sedan.

Detta har hänt hittills:

Används i p-piller

Susanna Vidlund