Extremtorka inte enda orsaken till svältkrisen

Situationen är akut: över tio miljoner människor är drabbade och misären är total i de överfulla flyktinglägren.
Omvärldens hjälp räcker inte till. Och torkan i nordöstra Afrika blir bara värre och värre.
– Det kommer in 1 000–2 000 flyktingar varje dag, säger Per Hedberg från Läkare utan gränser.

Att det pågår en svältkatastrof till följd av torka i något avlägset land i Afrika är de allra flesta svenskar medvetna om.