Plutonium hittat i marken

Japans regering: Högsta beredskap

Plutonium har hittats i marken kring kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi. Nu höjer Japans regering beredskapen.

Det är Tepco, kärnkraftverkets ägare, som har gjort upptäckten. Företaget har tagit fem prover på jorden runt kraftverket. Två av proverna innehöll plutonium.

Myndigheter: Ingen hälsofara

Enligt japanska myndigheter är de halter av plutonium som hittats i jorden inte skadliga för människor som bor och arbetar i området.

Radioaktiviteten i plutoniumet kan lätt avskärmas. Men ämnet kan dröja sig kvar i lungor och andra organ och bland annat orsaka cancer.

Radioaktivt regn

Flera länder har rapporterat om radioaktiva ämnen från Japan. I går föll radioaktivt regn över nordöstra USA. Nivån var så låg att regnet inte utgjorde någon hälsofara.

I morse ändrade svenska Strålsäkerhetsmyndigheten sina rekommendationer angående resor till Japan. Svenskar som är i närheten av Fukushima Dai-ichi uppmanas inte längre att äta jodtabletter, och myndigheten avråder nu endast från icke nödvändiga resor till Japan. Tidigare gällde rekommendationen alla resor.

Publisert: