Här är studenterna med högst skulder

NYHETER

Här är invånarna som har de högsta studieskulderna i Sverige

Här är länet där man lånat allra mest pengar för att studera.

Stockholmarna har de allra högsta studielånen i Sverige.

Lägsta skulderna har man i Jönköping.

Enligt siffror från CSN så är det storstadslänen som har i genomsnitt de högsta studieskulderna.

Personer bosatta i Stockholms län har lånat allra mest pengar för att studera. Den genomsnittliga studieskulden för personer i Stockholm är 143 034 kronor. Allra lägst studieskuld har Jönköpingslän som har i genomsnitt 107 545 kronor i skuld per person.

Under januari månad ska 1,5 miljoner svenskar ha fått besked om sina studieskulder. Sammanlagt är svenskarna skyldiga svenska staten cirka 186 miljarder kronor.

– Skulderna har i de flesta länen ökat något under det gångna året. Undantagen är Västmanland och Blekinge där skulderna minskat, säger Lars Hillerström, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikenhet, på CSN:s hemsida.

ARTIKELN HANDLAR OM