Aftonbladet klandras av Pressens Opinionsnämnd

Publicerad:

NYHETER

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att i en artikel publicerad den 19 december 2012 ha brutit mot god publicistisk sed. Artikeln handlade om att riksdagsmannen Johnny Skalin skulle ha levt på sjukbidrag samtidigt som han har gjort politisk karriär.

Vad tidningen skrev

Artikelns rubrik löd: SD-topp fick sjukbidrag – jobbade för partiet. I ingressen stod att riksdagsmannen Johnny Skalin hade uppgivit att han var för sjuk för att arbeta och fått sjukbidrag. Samtidigt hade han arbetat stenhårt för partiet. Inte förrän han hade kommit in i riksdagen hade han tackat nej till Försäkringskassans pengar.

Det var Sundsvalls Tidning som avslöjat att Skalin levt på sjukbidrag i 13 år, med en viss typ av diagnos. 2007 hade han börjat arbetsträna i en grillkiosk men hade blivit så trött att han behövt två dygns vila efter ett fyratimmarspass.

Men det politiska arbetet orkade han med. Samma år blev han ordförande för SD i Sundsvall och senare för länet. Dessutom pluggade han sociologi på högskolan.

Skalin ville inte kommentera sin sjukdomshistoria mer än att säga att han blivit utbränd som tonåring i samband med att han startade ett företag. Han konstaterade också att han gjort allt i sin makt för att följa de regler som finns.

Den 20 december 2012 publicerade Aftonbladet en förkortad version av texten. Även här framgick det att han varit sjukskriven med en viss typ av diagnos.

Den 21 december publicerade aftonbladet.se under vinjetten Veckans fusklapp en notis med rubriken Here’s Johnny. I korthet återgavs uppgifterna från nyhetsartikeln. Notisen avslutades:

”Stackars Johnny! Och det fina med dubbelmoral är att om man förlorar den ena har man den andra kvar.”

Den 13 januari 2013 publicerade Aftonbladet en krönika på ledarsidan med rubriken Rasister hotar pressfriheten. Här återgavs ännu en gång i korthet uppgifterna från granskningen i Sundsvalls tidning.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes av Johnny Skalin. Han ansåg att uppgifterna som tidningen lämnat om hans sjukdomshistoria var integritetskänsliga.

Till det kom att tidningen inte på ett korrekt sätt beskrev det arbete han utfört under sin sjukskrivning. Tidningen var heller inte kompetent att bedöma vad han kunde klara och vad han inte kunde orka med under sjukdomsperioden.

Han ansåg att Aftonbladet målade ut honom som bedräglig.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ställföreträdande utgivare att uppgifterna ur SundsvallsTidning hade såväl Skalin själv, som partiledaren och en pressansvarig givits möjlighet att kommentera innan tidningen publicerade dem.

Trots att han gavs denna möjlighet markerade han bara tveksamhet på en punkt. Det gällde tidpunkten för sista utbetalningen från Försäkringskassan.

Vid Aftonbladets intervju med Skalin hade han inte framfört något önskemål om att tidningen skulle avstå från publicering.

Anmälarens kommentar

Anmälaren upprepade att han inte velat att tidningen skulle skriva om saken, framför allt inte innan han hunnit kontrollera uppgifterna. På en rad punkter menade han att tidningen och även dess ställföreträdande utgivare hade fel, bl a:

• Han hade aldrig arbetat för SD samtidigt som han fick bidrag.

• Han hade inte levt på sjukbidrag i 13 år.

• Det var endast Aftonbladet och andra tidningar som gett honom den angivna diagnosen.

PO:s bedömning

En person med anmälarens ställning i samhället får finna sig i en närgången granskning av medierna. Att vara riksdagsman och fullmäktigeledamot är förtroendeuppdrag.

Uppdragsgivarna, väljarna, har rätt att få veta hur personen i fråga sköter sitt uppdrag. Det kan även i vissa fall gälla rapportering om den förtroendevaldes bakgrund och om man lever som man lär.

När en tidning väljer att göra en granskning av detta slag är det emellertid av största vikt att de uppgifter man lämnar är korrekta och att gränserna för den personliga integriteten respekteras. Ett område som kan anses särskilt integritetskänsligt är hälsa.

I det här fallet skulle ingressen till artikeln den 19 december på nätet och dagen efter i tidningen kunna tolkas som att anmälaren uppträtt bedrägligt. Mot det får emellertid ställas att tidningen låtit anmälaren kommentera uppgifterna och även säga att han gjort allt i sin makt för att följa reglerna.

Allvarligare är emellertid att Aftonbladet valt att publicera att vilken typ av diagnos anmälaren haft. Det är en uppgift av integritetskänslig karaktär och därtill en uppgift som inte krävs för att berätta det historien handlar om. För det bör Aftonbladet klandras för att ha förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

När det gäller de övriga anmälda artiklarna får de anses ligga inom vad som är acceptabelt när det gäller debatten runt en offentlig person. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds (PON:s) beslut. Beslutet i dess helhet finns på www.po.se

Publicerad: