Polisen rustar för skolskjutningar i Sverige

avMartin Ekelund

1 av 15 | Foto: Lasse Allard
Polishuset på Kungsholmen i Stockholm.

Svensk polis ska utbildas för att kunna hantera skolskjutningar och andra allvarliga våldsscenarier.

Skolmassakrer i flera grannländer har gjort att Rikspolisstyrelsen fått upp ögonen för problemet.

– Det går inte att säga att det aldrig ska hända i Sverige. För det kommer det så klart att göra, säger Martin Lundin på Rikspolisstyrelsen.

Det har gått en vecka sedan Adam Lanza sköt ihjäl 20 elever och sex lärare på lågstadieskolan Sandy Hook i Newtown i USA.

Samtidigt har Rikspolisstyrelsen påbörjat en landsomfattande utbildning av svensk polis för att kunna hantera just skolskjutningar. Alla poliser ska genomgå den tre dagar långa taktiska utbildningen för att lära sig hantera pågående dödligt våld i publika miljöer, som det kallas på polisspråk.

– Om man jämför Sverige med USA där det hänt flera gånger så är det stor skillnad på vapenlagar. Men det går inte att säga att det aldrig ska hända i Sverige. För det kommer det så klart att göra. Men det blir aldrig lika omfattande här, säger Martin Lundin, handläggare på taktikområdet på Rikspolisstyrelsen.

Dödligt våld

Utbildningen integreras i den återkommande fortbildningen av svensk polis. Och i Halland är de redan i gång med kursverksamheten.

– Den innehåller allt från den verbala hanteringen till det dödliga våldet, säger Lundin.

Poliserna ska få lära sig både att föra dialog med en eventuell gärningsman, greppteknik och vapenhantering. Träningen sker främst genom att olika scenarion riggas upp för att mentalt förebereda de som kan hamna i ett skarpt läge med en skolmassaker.

Initiativet togs av Rikspolisstyrelsen efter ett flertal uppmärksammade händelser i Europa.

– Arbetet påbörjades efter skjutningar i Finland och Tyskland, säger Lundin.

Vill ligga före

Efter att polisen tidigare blivit tagna på sängen när Sverige drabbats av allvarliga händelser hoppas Rikspolisstyrelsen nu att myndigheterna ska bli bättre förberedda.

– Tittar man tillbaka på till exempel upploppen i Göteborg och skjutningarna i Malexander så har det lett till en hel del utbildning i efterhand. Tanken är nu att vi helst ska ligga lite före, säger Martin Lundin.