Nyheter

”Verket bad mig om hjälp”

Av: 

Richard Aschberg

Lena Byström.
Lena Byström.

NYHETER

Luftfartsverket anser att rapporten om konsulten innehåller missupp­fatt­ningar och faktafel.

– Utgångspunkten för att anlita Jan Hallberg var för att stärka varumärket. Han skulle ge råd om informations­material och ge förslag på lämpliga målgrupper, ­säger ställföreträdande ­generaldirektören Lena ­Byström.

Enligt Byström har det inte ­ingått i Hallbergs uppdrag att påverka politiker.

– Jan Hallberg AB har inte haft i uppdrag att i något sammanhang eller i någon fråga företräda LFV. Hans uppdrag har varit att ge oss muntlig rådgivning, säger Lena Byström.

Hon hävdar samtidigt att hon inte vet om Hallberg har träffat riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström eller inte.

”Skaffa kunskaper”

När det gäller Hallbergs representationslunch med riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) hävdar Byström att den rörde pensions­frågor.

– Det var för att skaffa sig kunskaper för hur LFV kunde gå vidare, säger hon.

Jan Hallberg medger att han har träffat flera politiker i riksdagen under uppdraget för LFV.

’Kontaktade kollegor’

– De har bett mig att hjälpa dem med hur de ska kommunicera med omvärlden för att få fram sina fakta och sina ståndpunkter. För att ge dem de råden måste jag ta reda på hur omvärlden ser på Luftfartsverket.

– I det sammanhanget har jag naturligtvis, inte på uppdrag av Luftfartsverket, tagit kontakt med de politiska kolleger jag har sedan gammalt.

– Och Jan-Evert Rådhström är en nyckelperson eftersom han är vice ordförande i trafikutskottet.

ANNONS

Allt för din bästa vän 😺 upp till 30% på Djur hos MEDS!

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert: