Anmälningar till JO om polisens id-koll

Integriteten kränks Polisen har som en del av det nya projektet Reva börjat utföra ­id-kontroller i tunnelbanan för att hitta papperslösa.

avLisa Röstlund

NYHETER

Polisens jakt på papperslösa har ökat i samband med Reva-projektet.

Nu kommer anmälningar om id-kontroller in till JO.

– Vi avvaktar och ser om vi får in fler fall, säger byråchefen Lina Forzelius till Aftonbladet.

Tre anmälningar har hittills kommit in till riksdagens ombudsmän, JO, som gäller polisens identitetskontroller i tunnelbanan i samband med Reva-projektet.

Enligt Lina Forzelius, byråchef på JO, rör två fall personer som uppmärksammat hur andra personer som stannats för id-koll i samband med plankning.

– De två fallen har JO skrivit av. Anmälningarna har inte kommit från personer som själva är berörda, och det handlar om kontroller "i samband med ett brott mot ordningslagen" genom plankningen.

Det tredje fallet är fortfarande ett öppet ärende hos JO.

– Det är en person som anmält polisen sedan SVT rapporterat om en man som uppger att han stannats för id-koll utan att ha begått något brott. Där funderar vi hur vi ska göra. Vi avvaktar och ser om vi får in fler fall som vi i så fall kan behandla som ett ärende.

"Något att fundera på"

Kommer ni att kontakta personen det gäller?

– Vårt uppdrag är att se till att myndigheter håller sig till gällande lagar. Vår granskining styrs i stor utsträckning av vad som anmäls. Vi kontaktar i regel inte personer som själv inte anmält en händelse.

Gällande de första två fallen: är det okej för polisen att stanna främst personer med utländskt utseende, även om det är i samband med plankning?

– Det vi kan konstatera är att polisen har möjlighet att kontrollera människors identitet i samband med brott. Men det är svårt att i förhand säga om det är okej att i kontroller av personer som plankat i första hand inrikta sig mot personer av utländsk bakgrund. Det är något vi får fundera på, om fler anmälningar kommer in från personer som själva är berörda.

Demonstration i Stockholm

Matilda Utbult är en av dem som JO-anmält. Hon uppmanar drabbade att själva JO-anmäla och uppger att anledningarna till varför hon engagerar sig är två:

– Det är en vidrig jakt på en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Att polisens resurser läggs på att hitta och deportera papperslösa är så otroligt skevt. Dessutom leder rasprofileringen till att alla med mörkt hår misstänkliggörs och ifrågasätts i sin svenskhet. Det är en utveckling mot ett ännu mer segregerat, rasistiskt samhälle.

Rädda Barnens ungdomsförbund och Röda korsets ungdomsförbund anordnar tillsammans med Ungdom mot rasism en manifestation mot polisens kontroller av misstänkt papperslösa på Sergels torg i Stockholm lördag 9 mars.