”Sverige klarar aldrig en vecka i krig”

avErik Wiman

Försvarsexperten sågar ÖB:s utspel

Foto: Saab
Hjälper eller stjälper? Sverige satsar på nya Super-Gripen. Samtidigt går Försvaret på knäna och skulle inte klara stå emot ett anfall i en vecka, säger försvarsexperten Johan Thunberger.

Om Sverige anfölls i dag skulle fienden mötas av öppna dörrar.  

Det svenska försvaret står inför en total systemkollaps, menar försvarsanalytikern Johan Tunberger.

– Läget är mycket värre än ÖB:s analys. Vi skulle stå med brallorna nere direkt. 

ÖB Sverker Göransson sa i förra veckan att Sverige skulle stå pall mot ett väpnat angrepp i ungefär en vecka. Därefter är vi helt beroende av militär hjälp utifrån.

Uttalandet väckte stor uppmärksamhet i flera politiska läger. Folkpartister och socialdemokrater var överens om att något måste göras akut för att höja det svenska stridsvärdet.

”Vi är chanslösa”

Försvarsminister Karin Enström däremot, gav betyget godkänt till den svenska försvarsförmågan.

– Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga, sa hon i en intervju med DN.

Men skulle Sverige ens klara sig en vecka om vi stod inför ett angrepp?

– Inte en chans som det ser ut i dagsläget, säger försvarsanalytikern Johan Tunberger, tidigare chefsingenjör på FOI.

Han varnar för att det svenska försvaret kollaps är oroväckande nära.

På gräsrotsnivå är det många soldater och officerare som gör ett bra jobb, understryker han, men ställt mot ett verkligt militärt hot, står sig de svenska styrkorna maktlösa i dag.

– ÖB:s analys gäller fem år framåt i tiden och under förutsättning att man hinner fylla upp förbanden med personal och materiel, vilket kräver avsevärt ökade anslag.

 – I dagsläget är bilden mycket mycket värre.

Jas ett hot

Ett av de största hoten mot försvarsförmågan är enligt Tunberger, paradoxalt nog, planerna på att investera i 40-60 Gripen-plan av den nya generationen, så kallade Super-Gripen.

En mångmiljardinvestering som fullständigt dränerar resten av försvaret på pengar. Regeringen öronmärker 300 miljoner per år till satsningen, men det räcker inte på långa vägar, enligt Tunberger.

– Vi kommer att stå med ett antal flygande maskiner, men nästan inget försvar.

Vilka är då de militära hoten mot Sverige?

Liksom många andra försvarsanalytiker riktar Johan Tunberger blickarna österut mot Rysslands upprustning.

– De utgår från en låg nivå, men kommer att bli militärt starkare och det här ändrar det strategiska mönstret i Europa, samtidigt som Frankrike och Storbritannien minskar de styrkor som skulle kunna sättas in i solidaritetsoperationer.

Vilka är Rysslands skäl till upprustningen?

– Landet har blivit tillbakatryckt genom att fler och fler gamla satellitstater har gått med i Nato. Samtidigt bygger USA ut sin robotsköld. Ryssland är angelägen om att öka sin röst i det som tidigare var det gamla Sovjetimperiet.

Hur kommer Sverige in i den bilden?

– Skulle Ryssland vilja göra någonting i baltikum militärt, skulle det vara utomordentligt funktionellt ur rysk synpunkt att besätta Gotland för då skulle man kunna skära av hela luftrummet i Östersjön. Varje form av undsättning till de baltiska staterna skulle omintetgöras. Det är ett konkret fall som jag anser att man bör ta höjd för.