Testa dig – hitta rätt parti och kandidat

Nu gör Aftonbladet ditt EU-val lättare med Sveriges mest träffsäkra valtest som matchar dig med rätt parti och kandidat.

– Vi gör EU-valet lite roligare och enklare, säger Maria Trägårdh, projektchef på Aftonbladet.

Här kan du göra Valkompassen 2018.

Om knappt en månad är det dags - den 25 maj röstar Sverige i EU-valet.

Men vet du vilket parti du ska rösta på? Och vilka är kandidaterna?

Aftonbladets unika valkompass hjälper dig.

Matchas med kandidater

Här får du inte bara en vägledning om vilket parti du ligger närmast utan matchas också med kandidaterna som tycker som du.

Dessutom får du veta vilka kandidaterna är: vilka bolag de styr, vilken bil de kör, vilka hus de äger, vad de tycker om tiggare och om de har provat knark och mycket mer.

Valkompassen är ett samarbete mellan Aftonbladet, statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet och holländska Kieskompas:

– I flera månader har vi jobbat hårt för att utveckla kompassen från förra valet. Den här gången får läsarna en träffsäker valtest och en fantastisk fördjupning om vad kandidaterna faktiskt tycker och vilka de är, säger Maria Trägårdh, projektchef på Aftonbladet.

Gör supervalåret begripligt

Tanken är att fler väljare ska lockas vill EU-valurnorna:

–  Som ledande nyhetskälla har Aftonbladet ett stort ansvar att göra supervalåret begripligt. Förra EU-valet röstade inte ens hälften av svenskarna. Den här gången satsar vi för att hjälpa läsarna att bli uppdaterade och kunniga och förhoppningsvis vill betydligt fler rösta, säger Camilla Norström, chef för nyhetsredaktionen och ansvarig för supervalåret.

Valkompassens träffsäkerhet säkerställs av statsvetarna på Göteborgs universitet:

– Vi använder en metod som är etablerad och har gett goda resultat tidigare. Den baseras på en ambitiös och noggrann kartläggning av partiernas åsikter, säger Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Visar var partierna står

En forskargrupp läser först igenom en stor mängd partimaterial. De går igenom idéprogram, valmanifest, partiprogram och liknande material. Gruppen letar efter information som visar var partierna står i de frågor som har valts ut. Parallellt får partierna svara på var de tycker att det egna partiet står i varje fråga.

– Det dubbla förfaringssättet anses säkra kvaliteten i Valkompassen. Vi gör en expertkodning och partierna får själva ta ställning. I de fall vi kommit fram till en sak och partiet en annan försöker vi diskutera med partiet och komma fram till den rimligaste tolkningen.

Vad gör ni om ni inte är överens med partierna?

– I slutändan är det forskargruppen som bestämmer. Det är viktigt att inte partierna kan hitta på vad som helst. Men i 80-90 procent av fallen tolkar vi allt lika, det är ett fåtal frågor där vi skiljer oss åt, säger Johan Martinsson.

Garant för gott resultat

Han anser att treklövern Göteborgs universitet, Aftonbladet och holländska Kieskompas är en garant för ett gott resultat:

– Aftonbladet är den största mediesajten, Göteborgs universitet är ledande på väljarforskning i Sverige och Kieskompas är de internationellt sett mest erfarna valkompasskonstruktörerna och har gjort detta i fler länder än någon annan, säger Johan Martinsson.

Publisert: