Norden enigt om Syrien

NYHETER

Sverige öppnar för trupper – efter kriget

Carl Bildt

När väl vapnen tystnat i Syrien så kommer FN:s roll som fredsbevarande kraft att få en viktigare roll. Norden står berett att ställa upp med en gemensamt FN-styrka.

Det var budskapet efter de fem nordiska utrikesministrarnas ministermöte i Oslo på onsdagen.

Både Norges utrikesminister Børge Brende som beskrev Syrienkonflikten som "en av de värsta sedan andra världskriget" och utrikesminister Carl Bildt underströk att en sådan gemensamt styrka ligger mycket långt fram i tiden; först måste vapnen tystna.

– Den humanitära krisen är fruktansvärd och den politiska situationen har inte fått någon lösning alls. Detta påverkar hela regionen. Därför ger de nordiska länderna sitt fulla stöd till att få till stånd en ny Genève-konferens för fred i Syrien, sade Bildt.

Väntar till efter kriget

En sådan styrka måste dessutom vara "fast förankrad i folkrätten" och parterna i konflikten måste nått därhän att de är inställda på ett stopp för krigshandlingarna.

Ministrarna enades också om att fördjupa det nordiska utrikespolitiska samarbetet på andra områden. Dit hör bland annat handelspolitiken och när det gäller samverkan mellan nordiska ambassader.

När det gäller frågan om avlyssning meddelade ministrarna kortfattat att frågan inte diskuterats under mötet.

TT