Deras liv bakom fängelsets murar

Psykologen har stoppat honom från obevakade permissioner, men i januari kan fången vara en fri man.

Så lever de i fängelset
Nöjd med att sitta inne
Omplacerades ”efter en incident”
Gifte sig i somras 
Bowlade med familjen 
Grillar i naturen
Är sjuklig och isolerad