30 tvingades gå när arbetslösa skulle få jobb

Foto: KARL MELANDER
TOG ÖVER HANS OMRÅDEN Ronny Johansson, 64, lärde upp långtidsarbetslösa hos Skogsstyrelsen innan han fick sparken på grund av arbetsbrist. Nu har han upptäckt att hans lärlingar arbetar på hans gamla områden: ”De gör precis samma jobb som vi gjorde”, säger han.

avNivette Dawod

NYHETER

1 500 långtidsarbetslösa skulle få jobb – men då tvingade andra gå.

Efter att Ronny Johansson, 64, lärt upp de nyanställda på Gotland fick han och runt 30 kollegor sluta på sina jobb.

– Man hanterar folk som boskap, säger ombudsmannen Bo Elefalk på fackförbundet GS.

Ronny Johansson har jobbat med skogsröjning, stängseluppsättning, rengöring av elledningar och liknande uppgifter de senaste nio åren för Skogsstyrelsens räkning.

Han har hela tiden varit anställd med lönebidrag via Arbetsförmedlingen, och fått förlängning på sitt förordnande varje år.

I våras fick han i uppgift att börja lära upp nya personer som tidigare varit långtidsarbetslösa och hamnat i sysselsättningsfasen, Fas 3.

– De var med oss ute i skogen på röjningar, bland annat, säger Ronny Johansson.

Så kom beskedet. Den 30 juni fick han sluta hos Skogsstyrelsen. Motiveringen: arbetsbrist.

Gör samma jobb

Nu, när han tittar ut på de områden där han själv röjt skog, arbetar hans lärlingar där.

– De gör precis samma jobb som vi gjorde, säger han.

De är anställda via Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsens nya överenskommelse Saft, där 1500 långtidsarbetslösa är tänkt att sysselsättas.

Skogsfacket GS hade inte räknat med att det nya projektet skulle göra tidigare anställda arbetslösa.

– Det här är rent ut sagt åt helsike. Skogsstyrelsen utnyttjar folk så länge de är nyttiga. De har fått jobbidrag från myndigheter för att anställa, och förlänger dem med ett år i taget. Vi har anslutna som jobbat i tio år på det här sättet. Sen får de plötsligt en dag ett papper om att Skogsstyrelsen avslutar anställningen, och så tar de in Fas 3-are i stället, som gör samma jobb. Det är klart att det sticker i ögonen, säger Bo Elefalk, GS-fackets ombudsman med ansvar för bland annat Gotland.

Kring 30 lönebidragare har fått samma besked som Ronny, säger han.

Borde fastanställts

Facket driver en tvist mot Skogsstyrelsen för sju av dem eftersom man anser att de arbetat så länge att de borde ha blivit tillsvidareanställda.

Ronny Johansson är ansluten till ett annat fackförbund, annars hade han varit den åttonde personen i fackets tvist, säger Jan-Åke Johansson, avtalsansvarig på GS.

– Det är inte ovanligt att man i de här arbetsmarknadspolitiska projekten växlas ut, vi är vana vid att projekten avslutas. Men det är aldrig tänkt att någon ska gå i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i tio år på det här viset, vår uppfattning är att de här ska betraktas som tillsvidareanställda.

Ronny Johanssons berättelse om att han dessutom lärt upp de som ersatt honom bekräftas av Bo Elefalk. De som anställts i Saftprojektet ska egentligen få handledare de första sex månaderna, men Elefalk tvivlar över att alla fått det.

Överraskad

Arbetsförmedlingens Soledad Grafeuille, projektansvarig för Saft, blir överraskad av den informationen.

– Just det har vi inte hört. Vi ser ingen anledning att misstro information som vi får från en annan myndighet, säger hon.

Att Fas 3-anställda och lönebidragsanställda skulle utföra samma jobb kände hon inte till.

– Du har pratat med personer som gett en annan bild än den informationen jag har. Vi får undersöka det mer.