"Importfruar" utsatta för våld

En "importfru" om dagen söker hjälp hos landets kvinnojourer. Under 2013 sökte 340 kvinnor som varit utsatta för så kallad fruimport stöd hos jourerna, rapporterar Metro.

Enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), som släppt statistiken, är mörkertalet stort.

– Många av importfruarna känner inte till kvinnojouren utan söker sig istället till kyrkor. Dess kvinnor går inte gärna till polis eller de sociala myndigheterna, säger Carina Diaz, styrelseledamot i Roks, till Metro.

Publisert: