Kvinnliga fångar ofta beroende

Sex av tio kvinnor som sitter i svenska fängelser har upplevt någon form av trauma.

Hälften av de kvinnliga fångarna är beroende av narkotika, visar en kartläggning från Kriminalvården.

Studien är den första i sitt slag och visar på svåra förhållanden för majoriteten av landets kvinliga interner, rapporterar Sveriges Radio.

Sex av tio kvinnor har upplevt våld eller sexuella övergrepp som barn, var femte kvinna har sålt sex och hälften uppges vara beroende av narkotika.

– Det vi har sett är att kvinnor har särskilda behov som man måste ta hand om på ett lite annorlunda sätt än manliga klienter. Det gäller allt från behandlingsprogram till att man tänker utifrån ett kvinnligt perspektiv och inte bara lånar behandlingsprogram för män, säger Jenny Yourstone, en av forskarna bakom studien, till Sveriges Radio.

I dag sitter 240 kvinnor i fängelse i Sverige.

2003 misstänktes 3400 kvinnor för hot- och våldsbrott.

Motsvarande siffra 2012 var 5900 - en ökning med 76 procent, rapporterar SR.

Publisert: