Nyheter

Fel avslå Sveriges unga muslimers bidrag

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förvaltningsrätten i Stockholm ger föreningen Sveriges unga muslimer rätt till statsbidrag för år 2017. Arkivbild.

Återigen får myndigheten MUCF bakläxa i domstol för att ha nekat Sveriges unga muslimer bidrag.

Rätten anser att föreningen visat att den respekterar demokratins idéer.

Frågan om det statliga bidraget till föreningen Sveriges unga muslimer (Sum) har blivit en följetong.

Två gånger har Sum nekats bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med hänvisning till att föreningen inte uppfyller demokratikraven. Två gånger har ärendena överklagats till domstol, som slagit fast att det varit fel att avslå bidrag.

Senast Sum nekades bidrag, i april förra året, var efter en kritisk rapport som MUCF beställt. Den pekade bland annat på att det funnits extremistiska sympatisörer och aktivister i Sum:s lokalföreningar, och även överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön.

Vidtagit åtgärder

Men enligt förvaltningsrätten i Stockholm har föreningen visat att dess verksamhet respekterar demokratins idéer.

Man bedömer att Sum vidtagit åtgärder mot personer som agerat odemokratiskt, och också arbetat förebyggande mot extremism.

– Vi kunde se att Sveriges unga muslimer hade reagerat och vidtagit åtgärder när man såg att det fanns underorganisationer som hade uttryckt sig på ett olämpligt sätt, och att man också hade uteslutit medlemmar som betett sig olämpligt, säger rådman Kerstin Andres.

Rätten kunde inte heller belägga kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket påståtts i rapporten.

Enligt domstolen finns alltså inte skäl att avslå Sum:s ansökan för bidrag 2017 eller återkräva bidrag för tidigare år. Det innebär att MUCF nu måste göra en ny prövning av om Sum har rätt till bidrag, såvida myndigheten inte väljer att överklaga.

"Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen", skriver MUCF i ett pressmeddelande.

"Finns belägg"

Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, var den som skrev rapporten åt MUCF. Han är kritisk till förvaltningsrättens beslut.

– Jag tycker att slutsatsen borde ha blivit en annan. Det finns tydliga kopplingar till extremistiska miljöer, exempelvis att man återkommande bjuder in föreläsare som är kända antisemiter och homofober. Det finns belägg för allt det i underlaget som jag tog fram.

TT söker Sum för en kommentar.