Nyheter

Visste om panten – i 9 månader

Av: 

Elisabeth Marmorstein

NYHETER

Regeringen mörkade Vattenfall

Maud Olofsson slog fast att pantsättningen av Vattenfall bekräftades i oktober 2009.

I själva verket fick regeringen beskedet nio månader tidigare.

Det visar Aftonbladets granskning av näringsdepartementets kontakter med den statliga energijätten.

Maud Olofsson hävdar att näringsdepartementet inte fått Vattenfalls pantsättning bekräftad förrän i oktober 2009. Men en granskning visar att regeringen fick beskedet tidigare.
Maud Olofsson hävdar att näringsdepartementet inte fått Vattenfalls pantsättning bekräftad förrän i oktober 2009. Men en granskning visar att regeringen fick beskedet tidigare.

Aftonbladet har granskat kontakterna mellan näringsdepartementet och Vattenfall sedan 2006. Att bolaget i praktiken var satt i pant var väl känt på departementet långt innan nyheten briserade den 12 november i fjol.

Redan den 26 januari förra året skickade Vattenfalls chefslobbyist Christopher Eckerberg en rapport till stats­sekreterare Ola Alterå (C). Där redogörs för ansvarsförhållandet mellan det svenska moderbolaget och dotterbolaget i Tyskland.

Moderbolagsgaranti

”I Tyskland har anläggnings­innehavarna obegränsat skadeståndsansvar såvida inte olyckan orsakats av krigshandling eller allvarlig naturkatastrof”.

Eckerberg berättade även om avtalet om moderbolagsgaranti som tecknades i juni 2008:

”Vattenfall AB har tecknat en försäkran att träda in i det fall Vattenfall AG:s tillgångar inte förmår täcka en skada med ursprung från egen anläggning”.

”Inte tillräckligt tydliga”

I mars 2009 kom ytterligare två rapporter från Vattenfall, denna gång från bolagets jurister, där skadeståndsansvaret i Tyskland avhandlades i detalj.

Ändå slog Maud Olofsson (C) fast att näringsdepartementet inte fått pantsättningen bekräftad förrän i oktober.

– Rapporterna vi fick var inte tillräckligt tydliga. Jag kan inte säga något på aningar, det måste vara juridiskt bindande, säger hon i dag.

Men rapporterna i mars skrevs ju av bolagets jurister?

– De var inte tillräckligt tydliga.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: