Så fuskar de till sig toppbetyg

”Det är ett problem”

Plagiat, fusklappar och förfalskningar av dokument.

Här är svenska studenters metoder för att fuska sig till toppbetyg.

– Det är ett problem, säger Emma Bengtsson, jurist på Chalmers tekniska högskola.

Fusket på de svenska högskolorna och universiteten existerar i allra högsta grad. 2009 använde 508 studenter otillåtna metoder och blev föremål för en så kallad disciplinär åtgärd, enligt statistik från Högskoleverket. 379 stängdes av från sin utbildning och 129 fick en varning.

”Vanligaste metoden”

Över hälften av alla ärenden, 303, handlade om plagiat – 244 av dem ledde till avstängning.

– Plagiat är den absolut vanligaste metoden för de som fuskar på Stockholms universitet. De flesta stängs av, men det beror på hur grovt fusket är. Om studenten plagierat ett helt examensarbete på magisternivå leder det oftast till att han eller hon stängs av i sex månader, säger Emma Boyagi, jurist på Stockholms universitet där 29 ärenden av fusk rapporterats under 2010.

I hela landet har fusket på högskolor universitet minskat jämfört med 2008. Enligt Högskoleverkets statistik minskade antalet disciplinära åtgärder med sju procent. Under 2010 har dock fusket ökat – i alla fall på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Ökning på Chalmers

– Vi har sett en liten ökning av fusket på Chalmers. Det handlar framförallt om plagiat, fusklappar och otillåtna anteckningar vid tentor, säger Emma Bengtsson, jurist på Chalmers.

Ingen av juristerna på Chalmers och Stockholms universitet vill spekulera i hur stort mörkertalet är. Men de konstaterar att fusket har blivit ett problem.

– Det här är ett problem eftersom det är orättvist för de som inte fuskar. Samtidigt måste vi bli bättre på att arbeta förebyggande och till exempel informera våra studenter hur man referera rätt till olika källor, säger Emma Bengtsson.

Publisert: