Littorin kräver ensam vårdnad

avClaes Petersson, Zendry Svärdkrona

Enligt ministern är exfrun Anns nya kärlek en dömd brottsling

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kräver ensam vårdnad av ett av sina barn – på grund av exfruns påstådda förhållande med en dömd brottsling.

En högst olämplig miljö för barnet att växa upp i, står det i stämningsansökan.

Ekobrottsmyndigheten har dessutom larmat Säpo om exfruns nya kärlek.

Foto: micael engström/ibl bildbyrå
Förra året stämde Ann sin exman Sven Otto Littorin på 1,8 miljoner kronor då han tyckte att han bara hade tid för barnen varannan helg. Nu kräver han ensam vårdnad om ett av barnen. Anledningen är att exfrun Ann ska ha en relation med en dömd brottsling.

När arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M), 43, och hustrun Ann skildes för fyra år sedan delade de på vårdnaden om de tre barnen.

Men i oktober förra året brakade allt samman.

Hann inte med barnen

Då stämde exfrun honom i tingsrätten på 1,8 miljoner kronor för uteblivet underhållsstöd.

Bakgrunden till det höga beloppet var att Sven Otto Littorin hade meddelat sin fru att han på grund av sitt arbete som minister inte längre kunde ha barnen boende hos sig varannan vecka.

Hans fru accepterade det, men ville då ha ett större ekonomiskt stöd från Littorin.

En debatt utbröt om rimligheten i att en regeringsmedlem ansåg att hans arbetsbelastning inte tillät att han kunde ta hand om sina barn.

Det påpekades att det i alliansens valmanifest stod att det är viktigt att både kvinnor och män ska kunna kombinera yrkesliv med ansvar för barn.

Littorin levde kort sagt inte som han lärde. 

Nu – bara några dagar före tingsrättsförhandlingen – har arbetsmarknadsministern ändrat uppfattning. Sven Otto Littorin kräver nu ensam vårdnad om ett av deras gemensamma barn.

Anledningen: Exfrun är tillsammans med en man som tidigare dömts för brott och nu är indragen i en omfattande ekohärva.

”Inte en god miljö”

”Att låta en (...) pojke växa upp i en miljö där det figurerar en person som är misstänkt, eller i vart fall sökt för diverse grova brott, är högst olämpligt och kan inte anses vara en god hemmiljö”, skriver Littorin till tingsrätten.

Däremot säger sig Sven Otto Littorin kunna erbjuda ett tryggt hem med närhet och god fostran.

Den man som uppges vara tillsammans med exfrun är nyligen försatt i personlig konkurs.

Åtal väcks i maj

Aftonbladets kartläggning visar att han tidigare är dömd till fängelse för grovt bedrägeri och nu åter är misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten förbereder ett stort åtal mot honom där han misstänks för grovt skattebrott, flera fall av grovt bedrägeri och grova bokföringsbrott.

I början av maj väntas åklagaren väcka åtal mot honom och ytterligare en misstänkt medbrottsling.

Enligt Aftonbladets källor larmades Säpo av Ekobrottsmyndigheten när de i höstas fick kännedom om att Sven Otto Littorins exfru inlett ett förhållande med den misstänkte ekobrottslingen.

Förhållandet kunde påverka säkerhetssituationen kring ministern. Hur Säpo hanterat uppgifterna är oklart.

– Vi kommenterar inte enskilda personer som vi har ansvar för att skydda, säger Patrik Peter, presstalesman på Säkerhetspolisen.

Aftonbladet har sökt samtliga inblandade – Littorin, exfrun och den nye mannen – och deras juridiska ombud.

De har alla avböjt att kommentera eller inte gått att nå för en kommentar.