Smittkällan i Östersund kan ha hittats

avVictor Stenquist

NYHETER

Östersundsbor tvingas koka vatten länge till

Nu kan smittkällan till kräkparasiten i Östersund vara hittad.

Men Östersundsbor kan behöva koka dricksvattnet i flera veckor till.

– Vi jobbar oförtrutet vidare med att hitta en lösning, säger Jari Hiltula, miljöchef i kommunen.

Äntligen kan gåtan till varifrån kräkparisiten som lamslår Östersund kommer ifrån.

– Vi har hittat höga halter av cryptosporidium i de provtagningar vi genomfört. Det innebär att det systematiska arbete som vi genomfört har lett oss i en riktning som vi går vidare med, säger Östersund kommuns miljöchef Jari Hiltula till Aftonbladet.

Vill inte avslöja källan

Var man har hittat höga halter av kräkparasiten vill han inte gå in på.

– Det är utredningssekretess på den frågan. I och med att det är en pågående förundersökning vill vi inte förhindra en eventuell brottsutredning.

Frågan är nu överlämnad till miljöåklagare Christer B Jarlås som startat en brottsutredning gällande misstänkt miljöbrott.

Flera veckor till

Trots att källan nu kan vara funnen så kan Östersundsborna fortsätta att tvingas koka sitt dricksvatten under en överskådlig tid.

– Man får fortsätta koka vattnet och ha en beredskap att kokningspåbudet kan behöva hållas ytterligare en längre period, säger Jari Hiltula.

Hur länge?

– Man får bereda sig på minst några veckor till.

På kommunen arbetar man med att hitta en lösning på vattenproblemet så snart som möjligt.

– Vi tittar djupare samtidigt som vi försöker stoppa spridningen av parasiter från den eventuella källa vi hittat. Det pågår också arbete med att hitta ett tredje reningssteg som kan ta bort liknande parasiter i framtiden.

– Vi har gjort i ordning spolningsplaner för att rensa dricksvattennätet så fort vi kan sätta i gång med det.