33-årig man avled i malaria

NYHETER

I tisdags kom en svårt sjuk 33-årig man in på sjukhus i Malmö.

Tre dagar senare hade han dött – av malaria.

– Det är väldigt ovanligt i Sverige, säger Peter Lanbeck, verksamhetschef på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Den 33-årige mannen hade varit på semester i Mocambique och kom hem i april.

I tisdags i förra veckan blev han allvarligt sjuk och fördes med ambulans Skånes universitetssjukhus.

– Han var då redan svårt sjuk. Det konstaterades att han hade malaria, säger Peter Lanbeck.

33-åringen hade tagit förebyggande malariaprofylax och därför hade insjuknandet skjutits upp. Men malarian var av allt att döma resistent mot profylaxen och förloppet gick sedan snabbt.

Trots intensivvård gick hans liv inte att rädda.

– Mannen avled av allvarliga cirkulationsstörningar i hjärnan.

Lanbeck säger att det är viktigt att söka sjukvård direkt om man får feber när man kommit hem från ett land där det finns malaria.

– Malaria är den viktigaste sjukdomen att skydda sig mot när man är utomlands. Det och att ha säker sex, säger han.

Det är dock mycket ovanligt att någon avlider av malaria i Sverige.